Thijs van Mierlo

“Ieder mens is krachtig, bereid en in staat de wereld om zich heen een stuk beter te maken.”

Over Thijs

De menselijke rolodex. Dat is Thijs. Weet alles en kent iedereen en is zo in staat om mensen en kennis heel snel te koppelen. Zelf is hij ook overal te vinden. Van Groningen en Friesland tot Limburg en Zeeland. Als het even kan gaat hij bij alle initiatieven langs. Hij luistert goed en heeft oprechte aandacht voor iedereen, maar vooral voor de leden van LSA. Daarnaast heeft hij een sterk strategisch denkvermogen, maar is ook daadkrachtig. Hij weet precies wanneer je iets wel of niet moet vastpakken of loslaten en zoekt altijd naar manieren om leden, thema’s en andere uitdagingen met elkaar te verbinden. Door zijn sterk ontwikkelde rechtsvaardigheidsgevoel en een gezonde dosis relativeringsvermogen weet hij dat vaak op succesvolle wijze te doen.

Aandachtsgebieden

  • Community building
  • Buurtrechten
  • Wijkaanpak

Trots op

“Ik werk iedere dag aan praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doe ik in woord en daad. Door op zoek te gaan naar wat mensen zelf en gemeenschappen samen kunnen bereiken. Het geeft me voldoening om het voor hen makkelijker te maken, te werken aan nieuwe vergezichten en vooral om een podium te kunnen geven aan al die bewonerskracht. LSA groeit als netwerk in kracht en omvang, veel mensen dragen de organisatie. Regelmatig lukt het om via de lobby en de weg van de lange adem concreet resultaat te boeken. Wie had verwacht dat het uitdaagrecht ook echt een van de speerpunten van kabinetsbeleid werd? Het zijn successen die we samen behalen. Met leden, bestuur en het team. En daar ben ik echt trots op.”

Dromen en drijfveren

“Ik zou heel graag willen dat samenwerken ook echt samen is: gelijkwaardig en vanuit een positief mensbeeld. En over dat mensbeeld gesproken: het mag allemaal een stuk positiever. Ieder mens is krachtig, bereid en in staat de wereld om zich heen een stuk beter te maken. Laten we ophouden met het indelen van de wereld in kwetsbaar en niet -kwetsbaar.”