• Ons lid

Wijkraad Waterwijk en Landerijen

  • Lelystad

De Wijkraad Waterwijk en Landerijen is een groep actief betrokken burgers die hart hebben voor hun wijk en opkomen voor de belangen van bewoners en ondernemers uit Lelystad Zuid-Oost. De wijkraad stelt zich ten doel om signalen, wensen en ideeën van bewoners uit de wijken Waterwijk en De Landerijen te gebruiken als basis voor haar adviezen. De wijkraad anticipeert en reageert op plannen van de gemeente en kan zelf het initiatief nemen voorstellen en adviezen aan de gemeente voor te leggen.