Wijkcentrum De Burgerij

 • Wijkcentrum De Burgerij is in juni 2017 opgericht en is nu hard bezig een belangrijke buurtfunctie in te nemen in de wijk Paauwenburg, in Vlissingen. Daartoe organiseert de stichting allerlei activiteiten om de wijk leuk en leefbaar te maken.

  Om doelstellingen te bereiken worden voorzieningen gecreëerd waarbij de volgende begrippen centraal staan: laagdrempeligheid, thuisgevoel, ontmoeting en verbinding.

  1. Laagdrempelig: hiermee bedoelen we dat iedereen welkom is.  We streven ernaar dat Paauwenburgers het wijkcentrum als een “thuis” ervaren. Gestreefd wordt naar een goede sfeer waarin gastvrijheid en betrokkenheid centraal staan.
  2. Thuisgevoel: Wanneer je jezelf ergens thuis voelt zal je je voor jouw plek meer verantwoordelijk gedragen, is onze zienswijze. Daarbij past ook inspraak; wijkbewoners worden uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn in het wijkcentrum. Om het thuisgevoel te benadrukken, streven we naar een gezellige en verzorgde omgeving.
  3. Ontmoeting en verbinding: Het is een bekend gegeven dat eenzaamheid toeneemt, er meer alleenstaanden en ouderen zijn en bevolkingsgroepen van elkaar dreigen te vervreemden onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen zetten wij ons in om ontmoeting en verbinding van Paauwenburgers te bevorderen. Hiermee wordt samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeterd. Ontmoeting en verbinding mag niemand uitsluiten.

  “Deze begrippen staan centraal: laagdrempeligheid, thuisgevoel, ontmoeting en verbinding..”

  Activiteiten

  Het Wijkcentrum De Burgerij kent vijf soorten activiteiten:

  • Inloopfunctie en mantelzorg
  • Welzijnsactiviteiten
  • Recreatie
  • Educatie en voorlichting
  • Verhuur ruimtes.

  Stichting Wijkcentrum De Burgerij kent een (onbezoldigd) bestuur en vrijwilligers. Wijkcentrum De Burgerij werkt samen en overlegt met alle organisaties en personen die nodig zijn om de doelen van het Wijkcentrum De Burgerij te realiseren.

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging Roomburg

  Wijkvereniging Roomburg

  Wijkvereniging Roomburg in Leiden werkt samen met alle bewoners en partners in de wijk  aan een prettige en ...

  Lees meer >
  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy is een met, voor en door bewonersinitiatief in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen met bewoners ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden verbindt de bewoners uit de Gildenwijk in Spijkenisse door activiteiten te organiseren ...

  Lees meer >