• Ons lid

Wijkcentrum De Burgerij

  • Vlissingen
wijkcentrum de Burgerij

Wijkcentrum De Burgerij heeft een belangrijke buurtfunctie in de wijk Paauwenburg, in Vlissingen. Daartoe organiseert de stichting allerlei activiteiten om de wijk leuk en leefbaar te maken. Om doelstellingen te bereiken worden voorzieningen gecreëerd waarbij de volgende begrippen centraal staan: laagdrempeligheid, thuisgevoel, ontmoeting en verbinding.

Laagdrempelig: hiermee bedoelen we dat iedereen welkom is.  We streven ernaar dat Paauwenburgers het wijkcentrum als een “thuis” ervaren. Gestreefd wordt naar een goede sfeer waarin gastvrijheid en betrokkenheid centraal staan.

Thuisgevoel: Wanneer je jezelf ergens thuis voelt zal je je voor jouw plek meer verantwoordelijk gedragen, is onze zienswijze. Daarbij past ook inspraak; wijkbewoners worden uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over zaken die voor hen van belang zijn in het wijkcentrum. Om het thuisgevoel te benadrukken, streven we naar een gezellige en verzorgde omgeving.

Ontmoeting en verbinding: Het is een bekend gegeven dat eenzaamheid toeneemt, er meer alleenstaanden en ouderen zijn en bevolkingsgroepen van elkaar dreigen te vervreemden onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen zetten wij ons in om ontmoeting en verbinding van Paauwenburgers te bevorderen. Hiermee wordt samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeterd. Ontmoeting en verbinding mag niemand uitsluiten.

Stichting Wijkcentrum De Burgerij kent een (onbezoldigd) bestuur en vrijwilligers. Wijkcentrum De Burgerij werkt samen en overlegt met alle organisaties en personen die nodig zijn om de doelen van het Wijkcentrum De Burgerij te realiseren.