• Ons lid

Stichting Inwoners Voor Inwoners

  • De ronde Venen
logo-tekst-naast

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) is een inwonersnetwerk wat ten doel heeft om inwoners te betrekken bij de lokale gemeenschap en om inwoners te stimuleren om samen oplossingen te vinden voor lokale vraagstukken en inwonersinitiatieven op te starten die de lokale leefomgeving en samenleving leuker maken en verbeteren.

IVI wil de lokale samenleving verbinden waardoor inwoners zich gezien en gehoord voelen. Hierbij geven zij inwoners informatie over allerlei zaken die er lokaal spelen en geven op verschillende manieren een podium aan inwoners om hun verhalen, vragen, oplossingen en initiatieven te delen.

Binnen het netwerk haalt IVI met behulp van raadpleging en enquêtes onafhankelijk informatie op in de gemeenschap onder de werktitel ‘De gemeenschap aan zet’. Inwoners Voor Inwoners (IVI) is de verbindende schakel om inwoners actiever te betrekken bij de gemeenschap en het lokale beleid.