• Ons lid

Stadsonderneming Zutphen

  • Zutphen
Stadsonderneming Zutphen

Stadsonderneming Zutphen is een onafhankelijke stichting die door een groep maatschappelijk betrokken burgers is opgericht. Ze werken aan het ontwikkelen van lokale kracht. Dat doen ze door ondersteuning te geven aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die initiatieven nemen in en voor hun leefomgeving. De initiatiefnemers zetten samen hun kennis en kunde in om initiatieven verder te helpen.

Stadsonderneming Zutphen wil een vliegwiel voor lokale kracht zijn. Onder die kracht vallen bewoners, lokale ondernemers, bedrijven en organisaties en de gemeente. Door initiatieven vanuit de Zutphense gemeenschap te ondersteunen én door zelf initiatief te nemen, ontstaat dynamiek in de stad.

Initiatieven blijven nogal eens steken bij een goed idee of ze lopen ze vast in regels en procedures. Dan is het nodig om ondersteuning te geven in de vorm van organisatiekracht. De Stadsonderneming Zutphen vindt dat initiatiefnemers recht hebben op die ondersteuning. Daarom helpen ze mee aan het verbinden van initiatiefnemers en het leggen van contact met de organisaties en bedrijven in de stad. De Stadsondermening ondersteunt vooral initiatieven die buurt- of wijkgericht zijn.