Schiezicht

 • Schiezicht is een wijkonderneming en ontmoetingsplaats aan de Mathenesserdijk en de Spangesekade in Rotterdam-Delfshaven.

  Schiezichts twee voornaamste doelen:
  •de directe leefomgeving van en rondom het wooncomplex Schiezicht te verbeteren: de Spangesekade en de Mathenesserdijk
  •de bewonersparticipatie te stimuleren èn te faciliteren in de wijk Tussendijken e.o.

  Schiezicht is de aanjager van diverse processen om te komen van incidentele (bewoners)initiatieven en activiteiten tot meer structurele participatie èn samenwerking tussen bewoners, ondernemers en overige partijen in het gebied.

  Schiezicht geeft ruimte aan de bewoners van Tussendijken e.o. om hun ideeën, plannen en initiatieven mogelijk te maken. Daartoe stelt Schiezicht de eigen ruimte(s) open voor bewoners als fysieke werk- of vergaderplek, broed- of ontmoetingsplaats en zorgt waar nodig voor advies, ondersteuning en/of begeleiding. Ruimte, die nodig is om van idee naar actie, van droom naar daad te gaan. Fysieke ruimte, maar ook ruimte voor de eigen ontwikkeling en ontplooiing van mensen en initiatieven.

  Vaste activiteiten zijn o.a.:
  * Cultuurcaleidoscoop: wekelijkse activiteit voor kinderen
  * Schaften aan de Schie: aanschuifmaaltijd elke 2e en 4e donderdag van de maand
  * Kadefestival: laatste zondag van augustus
  * Zomerprogramma: augustus
  * ‘Royal Breakfast’

  “SCHIEZICHT, RUIMTE VOOR GROEI”

  Notering aan de MAEX

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >