• Ons lid

Noaberwijk Nijverheid

  • Hengelo
Noaberwijk Nijverheid

Stichting BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid zorgt voor bereikbare noaberhulp voor ouderen in de Hengelose wijk de Nijverheid. Om langer thuis te blijven wonen, hebben oudere wijkbewoners behoefte aan ondersteuning in en om het huis. Ook willen deze wijkbewoners mobieler zijn en is het openbaar vervoer is deze wijk niet goed geregeld. Noaberwijk Nijverheid helpt deze bewoners met twee diensten: tuinonderhoud en een vervoers- boodschappendienst.

“Wij zijn begonnen met een ‘droom’. We willen graag wonen in een wijk waar bewoners elkaar helpen en bijstaan, waar bewoners tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen, al dan niet met wat hulp, waar bewoners zich veilig voelen en gelukkig zijn. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we ons bewonersbedrijf opgericht”

Noaberwijk Nijverheid is voorgekomen uit het BON (Bewoners Overleg Nijverheid) en is sinds december 2015 een stichting met de afkorting BBNN, wat staat voor Bewoners Bedrijf Noaberwijk Nijverheid. Er is een bestuur van drie personen en er is één coördinator in dienst die zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van de vrijwilligers.

De wijk de Nijverheid (officiële benaming de Wilderinkshoek) is een woonwijk die is gebouwd in de periode 1918 tot ongeveer 1926. De wijk heeft altijd een “rode” signatuur gehad, een echte arbeiderswijk. Momenteel is een lichtelijk vergrijsde wijk. Bewoners willen graag blijven wonen in de wijk, maar hebben hulp nodig bij hun dagelijkse beslommeringen. Noaberwijk Nijverheid biedt tuinonderhoud aan en vervoer van en naar de woning naar bijv. de arts, familie en supermarkt. Momenteel zijn ze bezig onze werkzaamheden uit te breiden naar een boodschappenservice en andere activiteiten. Voor onze activiteiten vragen ze een kleine vergoeding. Sinds kort beschikken we over een eigen auto, die wordt ingezet voor het vervoer.

Noaberwijk Nijverheid is een non-profit organisatie en alle verdiensten komen ten goede aan de wijk en haar bewoners. Ze maken gebruik van een oude kapperszaak in de wijk, genaamd “De Bouwmeester”. Hier is het kantoor gevestigd, houden ze vergaderingen en koffie-ochtenden voor bewoners. De woningcoöperatie Welbions is eigenaar en stelt het beschikbaar. Van de gemeente Hengelo hebben we voor een periode “om niet” de beschikking gekregen over een groter gebouw in de wijk. Bij dit gebouw ligt de speeltuin “De Nijverheid” die recentelijk is opgeknapt met subsidiegelden. Het gebouw is omgedoopt tot “ ’t Noaberhuus” en hier worden activiteiten aangeboden.

“Wij kunnen het niet alleen en zijn lid geworden van LSAbewoners omdat dat naadloos aansluit bij onze doelstelling. De LSA heeft veel expertise in huis en we kunnen altijd een beroep op hen doen. Ons startkapitaal is ook geregeld door de LSA en zonder dit geld waren we e nu nog niet geweest. Bovendien is het belangrijk om solidair met elkaar te zijn.”