Hilversum Verbonden

 • Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

  Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

  Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken.

  Een greep uit de initiatieven en activiteiten van Hilversum Vebonden:

  • Wijkmedia: via de website, twitter en facebook, een maandelijkse nieuwsbrief en de LinkedIn-groep ‘Hilversum Verbonden’.
  • Ondersteunen burger-initiatieven en ideeën ‘van onderop’ met het genereren van publiciteit.
  • Repair Café  Hilversum, in samenwerking met Versa Welzijn en ruilkring LETS.
  • Duurzaam Hilversum, een werkgroep van Hilversum Verbonden om duurzaamheid in Hilversum te promoten.
  • Urban Farming 035
  • Café Hilversum:  Duurzaam Hilversum organiseert tweemaal per jaar op wisselende locaties in Hilversum een Café Hilversum. Een unieke gelegenheid om in ongedwongen sfeer kennis te maken en verbindingen te leggen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn al diverse initiatieven en samenwerkingen ontstaan!
 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >