Hilversum Verbonden

 • Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën faciliteren, nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen en zonodig zelf het initiatief nemen. Verder informeert Hilversum Verbonden Hilversummers over wat er in de samenleving georganiseerd wordt.

  Via Hilversum Verbonden worden Hilversummers met elkaar in contact gebracht, geactiveerd en overgehaald bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat een gemeenschap waarin het goed leven is.

  Kortom, Hilversum Verbonden is een netwerk van individuele Hilversummers die de Hilversumse samenleving willen versterken.

  Een greep uit de initiatieven en activiteiten van Hilversum Vebonden:

  • Wijkmedia: via de website, twitter en facebook, een maandelijkse nieuwsbrief en de LinkedIn-groep ‘Hilversum Verbonden’.
  • Ondersteunen burger-initiatieven en ideeën ‘van onderop’ met het genereren van publiciteit.
  • Repair Café  Hilversum, in samenwerking met Versa Welzijn en ruilkring LETS.
  • Duurzaam Hilversum, een werkgroep van Hilversum Verbonden om duurzaamheid in Hilversum te promoten.
  • Urban Farming 035
  • Café Hilversum:  Duurzaam Hilversum organiseert tweemaal per jaar op wisselende locaties in Hilversum een Café Hilversum. Een unieke gelegenheid om in ongedwongen sfeer kennis te maken en verbindingen te leggen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn al diverse initiatieven en samenwerkingen ontstaan!
 • Meer van onze leden

  Buurthuis de Hoven

  Buurthuis de Hoven

  Stichting Buurthuis de Hoven is opgericht met als doel het realiseren en exploiteren van een buurthuis dat onderdak ...

  Lees meer >
  Stadsonderneming Zutphen

  Stadsonderneming Zutphen

  De Stadsonderneming Zutphen is een onafhankelijke stichting die door een groep maatschappelijk betrokken burgers is ...

  Lees meer >
  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >