• Ons lid

De Makassarplein Community

  • Amsterdam

De Makassarplein Community in de Amsterdamse Indische Buurt is een samenwerkingsverband van actieve bewoners en (semi-)professionele organisaties in de Makassarpleinbuurt.

Door goed samen te werken met iedereen in de buurt wil de community de leefbaarheid in de buurt vergroten.
Mellouki Cadat is een actief lid van de Makassarplein Community. “De bewoners verschillen enorm van elkaar in leeftijd, achtergrond en opleidingsniveau. Sommigen gaan naar de moskee, synagoge of tempel en anderen zijn overtuigd atheïst. Ik leg verbindingen tussen hen, zorg dat ze elkaar leren kennen. Zo leg ik ook verbindingen tussen de bewoners als groep en de lokale overheid, woningcorporatie en de zorg- en welzijnsinstelling.”

De Makassarplein Community ontstond toen bewoners, bestuurders en het bedrijfsleven samenkwamen om te praten over wat er aan de hand is in de buurt en over de toekomst van de buurt.

“Er was een gevoel van onveiligheid in de wijk. Er was cameratoezicht en je kon preventief gefouilleerd worden.”

“Dat onveilige gevoel kwam onder andere door een onhandig plein en een coffeeshop. Samen met de bewoners is het Makassarplein vernieuwd en de coffeeshop is verplaatst. We hebben het thuisgevoel vergroot door op het plein ons buurthuis Archipel. Bewoners beheren het buurthuis dat nu een huiskamer van de wijk is. Dit is een mooi voorbeeld van een groep bewoners die samen bouwt aan de buurt en daardoor meer sociale veiligheid, cohesie en leefbaarheid creëert.”