• Ons lid

Buurtplatform Bennekel Belang

  • Eindhoven

Buurtplatform Bennekel Belang is een organisatie die de belangen van de bewoners – jong en oud – in de Bennekel behartigt.

In de Bennekel werken bewoners en de wijkorganisatie Buurtplatform Bennekel Belang, gemeente Eindhoven, Spilcentrum De Kameleon, Woonbedrijf, Trudo, woonstichting ‘thuis, Wooninc., politie, Lumens in de buurt en WIJeindhoven samen aan een buurt waar het plezierig wonen, werken en leven is. Jaarlijks maken al deze partijen hierover afspraken en deze worden vastgelegd in een buurtcontract.

“Doel van het platform is opkomen voor wijkbewoners, bevordering van de leefbaarheid, veiligheid                 en sociale cohesie.”
Het platform heeft een buurtinfowinkel waar mensen binnen kunnen lopen voor een kopje koffie, maar ook al hun vragen kunnen stellen over het wonen en over het wonen en leven in de Bennekel.

Bennekel Belang organiseert allerlei activiteiten om de samenhang en betrokkenheid in de wijk te versterken. Er zijn verschillende werkgroepen die werken aan verschillende activiteiten.  Een greep uit de activiteiten die worden georganiseerd: carnaval, kinderkamp, sinterklaas, buitenspeeldag, wijkschouwen, schoonmaakdagen, wandel- en fietsactiviteiten, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen. Ook wordt jaarlijks een wijkdag georganiseerd.

“Wij zijn al lid van het LSA vanaf 2000, tot nu toe hebben we heel veel kennis opgedaan door praktijk- en regiodagen te bezoeken. Een landelijke vertegenwoordiging voor alle actieve wijken lijkt ons een goede zaak, om onze stem gezamenlijk te laten horen en daar willen we graag lid van zijn.”