• Ons lid

Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp

  • Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland
ASd Pijnacker

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Pijnacker-Nootdorp bestaat uit een voorzitter, 9 leden en een onafhankelijke secretaris. De leden wonen in de kernen Delfgauw, Pijnacker en Nootdorp. De ASD adviseert het college over het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Werk en inkomen.

De ASD bewaakt of de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de beleidsontwikkeling. En of de uitvoering goed geregeld is voor de mensen die het nodig hebben. De ASD is daarmee een belangrijke schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Het gaat vooral om inwoners die ondersteuning van de gemeente krijgen of die zich inzetten voor de samenleving.

De ASD wordt gevormd door maatschappelijk betrokken leden die ervaringsdeskundigen zijn op het gebied van uitkering of voorziening en leden die beroepsmatig met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of Werk en inkomen te maken hebben. Tijdens de vergaderingen gaan we aan de hand van het ontwikkelde gemeentebeleid in op thema’s als opgroeien en opvoeden, participeren, opvangen, wonen en vervoer/mobiliteit.

Vanuit de filosofie van de participatiesamenleving en de steeds hogere druk op het sociaal domein vinden wij het als ASD van belang om het netwerk van het LSA te versterken, de verbinding te zoeken en inspiratie op te doen.