• Nieuws

Terugblik 2022: “Bewoners steeds meer in positie”

Vaak zie je pas hoeveel je hebt gedaan als terugkijkt. LSA bewoners maakt elk jaar een jaarverslag en inderdaad: wat hebben we veel gedaan. Projecten, programma’s, bijeenkomsten, trainingen, lobbygesprekken en talloze ontmoetingen met leden. We kijken met een goed gevoel terug op 2022.

Positie voor bewoners

Thijs van Mierlo blikt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. “Met het nieuwe bestuur hebben we het afgelopen jaar goede stappen gezet. We weten nog beter welke richting we op willen met de vereniging én het harde werken van de afgelopen jaren begint zijn vruchten af te werpen. We zien dat bewoners in steeds meer grote programma’s van de overheid een belangrijke plek krijgen. In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid bijvoorbeeld wordt de rol van bewoners expliciet benoemd net als de wijk als schaal om de problemen die er spelen op te pakken. Dat is een goede ontwikkeling. Al had het van ons best een tandje ambitieuzer gemogen. Maar ook in andere programma’s zoals de energietransitie wordt er niet alleen geld gereserveerd voor bewoners om aan de slag te gaan, maar krijgen actieve bewoners ook positie. Dat vind ik echt winst. En daar mogen we als LSA toch ook best een beetje trots op zijn”.

Voorzitter Anita Keita vult aan: “We ondersteunen actieve bewoners om echt iets te betekenen voor hun eigen buurt. Vaak is dat niet snel en op korte termijn. Als het lukt is het wel duurzaam en brengt het echt een positieve verandering voor heel veel mensen teweeg. Daar een bijdrage aan leveren motiveert het bestuur en het team van LSA bewoners”.

 

Het jaar van LSA in vogelvlucht

Snel een idee van wat we deden in 2022?

LSA overzicht 2022
Jaarverslag teaser

Lees het jaarverslag van LSA

Er gebeuren op heel veel plekken in Nederland hele goede dingen. Talloze bewoners, wijkwerkers en ook ambtenaren stellen alles in het werk om verschil te maken in hun eigen buurt. En met diezelfde positieve energie proberen we LSA ons werk te doen. Benieuwd wat we allemaal deden in 2022?

Download het jaarverslag