Weinig Wijkaanpak in de Rijksbegroting

 • Platform31 heeft de Miljoenennota geanalyseerd. Duidelijk is dat het thema Wijkaanpak zeer summier wordt besproken.

  De analyse van Platform31 (de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV) behandelt de thema’s Zorg, Governance, Woningmarkt, Wijkaanpak, Krimp & economisch denken, Milieu, Arbeid & Sociale Zekerheid, Onderwijs, Economie, en Veiligheid. Per thema komen de belangrijkste (voorgenomen) beleidswijzigingen, maatregelen, programma’s en hun gevolgen voor burgers, ondernemers, gemeenten en het maatschappelijk middenveld aan bod.

  Hieronder volgt het stukje over de Wijkaanpak:

  Wijkaanpak

  Over de wijkaanpak in het algemeen is de Rijksbegroting vrij summier. In 2012 is nagegaan hoe de conclusies van de Visitatiecommissie Wijkaanpak zijn opgepakt en hoe de partnerschap tussen de Rijksoverheid en gemeenten de komende jaren kan worden ingevuld. De uitvoering van die acties loopt door in 2013.

  In de begroting krijgen de Achter de voordeur’ aanpak en de wijkverpleegkundigen extra aandacht. De ‘Achter de voordeur’ aanpak wordt in 2013 verder uitgewerkt, onder meer via ondersteuning door het ministerie van BZK van een netwerk van 50 steden en advisering rond de sociale wijkteams. En ten behoeve van meer inzet van wijkverpleegkundigen in de aandachtswijken is sinds 2009 structureel 10 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. “Dit geeft gemeenten de regie bij het continueren en versterken van de inzet van wijkverpleegkundigen in hun stad en geeft hen de mogelijkheid voor het leggen van de verbinding tussen preventie en zorg”, aldus de Rijksbegroting.

  Verder wordt Rotterdam-Zuid als bijzonder aandachtsgebied uitgelicht in de begroting. Het nationale programma ‘Kwaliteitssprong Rotterdam binnen 20 jaar wegwerken, waarbij de focus ligt op scholing, werk en woningbouw. Rotterdam en partners zijn verantwoordelijk, het Rijk ondersteunt en faciliteert. In 2013 worden door het ministerie van BZK de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Daar waar nodig wordt wet- en regelgeving aangepast, bijvoorbeeld op het terrein van huisjesmelkerij, woonoverlast en de instroom van kansarmen.

  Verder lezen:

  Klik hier voor de volledige “Analyse Rijksbegroting 2013. Gevolgen voor stad en regio”.

 • Meer van onze leden

  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Stichting Droom

  Stichting Droom

  • Vlissingen

  In de minst kansrijke wijk van Vlissingen helpt Stichting Droom mensen met de meest uiteenlopende hulpvragen, van ...

  Lees meer >
  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >