Voorbeelden bewonerszorginitiatieven

 • Er zijn tal van verschillende bewonersinitiatieven die zorg voor elkaar organiseren. Veel initiatieven gaan over sociale contacten, voorzieningen aanbod in de wijk, burenhulp, een gezonde levensstijl, of over omkijken naar elkaar. Bewonerszorg gaat niet over zelf (zware) zorg verlenen, maar over informele zorg en over opdrachtgeverschap vanuit bewoners om deze zorg te organiseren. Hieronder vind je verschillende vormen, thema’s en activiteiten. Laat je inspireren!

  Ontmoeting

  Door ontmoeting te organiseren komen mensen weer meer onder elkaar. Sommige mensen is het hebben van een sociaal netwerk niet zo vanzelf sprekend. Dan kan een wekelijkse ontmoeting in bij voorbeeld een eetclub of bij een spelletjesmiddag een manier zijn om onder de mensen te zijn. Maar je kan je buren ook helpen in bijvoorbeeld een taalcafé. Een ouderensoos kan ook veel betekenen voor oudere mensen in de wijk bijvoorbeeld in het hulp bieden om langer alleen thuis te blijven wonen.  Ontmoeting kan gezelligheid, een luisterend oor, een bezigheid of even uit de dagelijkse sleur voor mensen betekenen. Eenzaamheid is een veel genoemd thema als het gaat om ontmoeting organiseren. Maar alleen ontmoetingen organiseren is niet de sleutel bij het tegengaan van eenzaamheid, lees hier meer over.

  “In onze rol als Buurtverbinder stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die het online dorps- en marktplein biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil.”

  Burenhulp

  Hoe kan je hulp aan buren organiseren? Bijvoorbeeld door vraag en aanbod in de wijk bij elkaar te brengen. In Zwolle bij het initiatief Stinskracht werken ze bijvoorbeeld met buurtverbinders; “In onze rol als Buurtverbinder stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die het online dorps- en marktplein biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil.” Bij burenhulp Bosch en Vaart is in elke straat een vrijwillige contactpersoon. De contactpersoon in een straat is weet wie de kwetsbare personen zijn (jong en oud) en weet wie er als vrijwilliger iets kan betekenen voor de straat. Er zijn verschillende online tools om vraag en aanbod bij elkaar te brengen; bv Buuv of mijnbuurtje, wehelpen of wijzelfzorg. Deze tools maken het gemakkelijker voor mensen zelf om hulp te vragen of aan te bieden.

  Buurtassistenten of verzorgers

  Buurtverzorgers in Amsterdam Oost of buurtassistenten in Apeldoorn-Zuid. Een manier om bewoners te helpen met het vinden van de juiste hulp. Dit kan door het actief zelf aanbieden van hulp (bv boodschappen doen, of de hond uitlaten) tot het doorverwijzen naar professionele zorgorganisaties. De buurtverzorg(st)ers nemen geen professionele taken over.  Zij zijn, vanuit gelijkwaardigheid, een waardevolle aanvulling op professionele inzet, maar geen vervanging. Ondersteuning door Buurtverzorg(st)ers wordt afgestemd met beroepskrachten. In Apeldoorn-zuid bellen buurtassistenten huis- aan- huis aan, ieder in hun eigen wijk om “buurt te maken”. Hierdoor kunnen zij verbindingen leggen op straat- en buurt niveau. De buurtassistent signaleert, stimuleert en nodigt uit tot betrokkenheid op straat- en buurt niveau.

  Dagbesteding

  Als bewonersinitiatief kan je ook dagbesteding organiseren. Dit gaat dan wel vaak om dagbesteding vanuit de WMO waar geen indicatie voor nodig is. Lees hier meer over dagbesteding opties. Een ander opties is om in je buurthuis een plek te bieden voor geïndiceerde dagbesteding door zorgorganisaties. Hierdoor komen deze wijkbewoners ook onder de mensen in het buurthuis en dit kan tegelijkertijd inkomen uit verhuur opleveren voor het buurthuis.

  Opdrachtgever thuiszorg

  Sommige initiatieven dragen zorg voor professionele ondersteuning in hun buurt of dorp. Bijvoorbeeld Austerlitz zorgt. Deze coöperatie heeft tot doel het voor de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk in ons dorp te blijven wonen. Austerlitz Zorgt organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. Zorg- en welzijnsvoorzieningen worden aangeboden via preferente aanbieders die door de coöperatie worden ingehuurd. Er is een dorpsondersteuner waar bewoners met al hun vragen rond zorg en welzijn terecht kunnen, bijvoorbeeld  door een telefonisch spreekuur. Deze rol is gecombineerd met het fungeren als WMO-loket van de gemeente.

  Woonzorg initiatieven

  Er zijn steeds meer woonzorginitiatieven die door bewoners mede-gerealiseerd worden. In steeds meer dorpen en wijken verdwijnt het oude verzorgingshuis. Bewoners zoeken naar mogelijkheden om ouderen en hulpbehoeftigen toch zo lang mogelijk in eigen dorp of wijk te laten wonen. In Ysselsteyn en Hoogeloon zijn relatief grootschalige voorzieningen voor wonen en zorg door de dorpen zelf gerealiseerd. In Ysselsteyn biedt het Zorghuus onderdak aan 24 mensen uit het dorp en de regio, waarvan een deel een verstandelijke beperking heeft en een deel dementerende is. In Hoogeloon zijn zorgvilla’s gebouwd.

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >