Birgit Oelkers

  • “Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en community builder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.”