Netwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ opgericht

 • Meer dan 20 lokale initiatieven, verspreid over het hele land, hebben het netwerk van bewonersinitiatieven: ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ (NLZVE) opgericht. NLZVE doet vijf concrete voorstellen om de eigen regie in zorg, welzijn en wonen te verbeteren.

  Nederland is geen land van staatszorg of marktzorg, maar heeft zijn traditie in maatschappelijk initiatief. Nederland Zorgt Voor Elkaar ziet dat actieve bewoners verantwoordelijkheid durven nemen. Er ontstaat een nieuwe beweging die inmiddels uit circa 400 bewonersinitiatieven bestaat die zich – in beleidstermen – bezighouden met welzijn en zorg tot wonen en integratie. Die beweging staat voor nabijheid, betrokkenheid/vertrouwen en eigenaarschap/zeggenschap vanuit de gemeenschap.

  iPad Cursus Austerlitz Online

  Bewoners redeneren niet vanuit verticale beleidsterreinen, zoals zorg en welzijn, maar vanuit de horizontale leefwereld: wat kunnen wij zelf doen om de omgeving geschikt te maken om daar zo lang mogelijk zo goed mogelijk te leven? Hoe zorgen we voor een inclusieve gemeenschap, gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben samen met actieve bewoners, mantelzorgers en bewoners die solidair zijn? Zelforganisatie met eigen regie en eigen programmering staat centraal. De lokale gemeenschap is leidend.

  Dit gaat niet zonder slag of stoot. Bewonersinitiatieven krijgen lang niet altijd de ruimte om zich te ontwikkelen en lopen tegen belemmeringen en weerstand aan vanuit de ‘systeemwereld’. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt hier momenteel onderzoek naar gedaan door Vilans en Movisie. Hierbij is ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ nauw betrokken.

  Oproep

  Nederland Zorgt Voor Elkaar roept politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen en daarna in het regeerakkoord te laten zien dat zij bewonersinitiatieven een warm hart toedragen door de belemmeringen die zij ervaren weg te nemen. Hierbij worden 5 speerpunten onderscheiden:

  1. Benader bewonersinitiatieven met respect voor de waarden waarvoor ze staan.

  Investeer in actieve bewoners, vrijwilligersorganisaties en een krachtige infrastructuur. ‘Nederland zorgt voor elkaar’ onderschrijft de speerpunten van NOV: recht op vrijwilligerswerk voor werkzoekenden en asielzoekers; gratis VOG voor iedere vrijwilliger; een coördinerend ministerie voor vrijwilligerswerk; bovenlokale ondersteuning van vrijwilligerswerk en een maatschappelijke investeringsbank, te vullen met slapend geld.

  2. Versterk positie van bewonersinitiatieven bij aanbesteding van zorg- en welzijnsdiensten.

  Concrete punten zijn:

  1. Uitbreiden van het ‘right to challenge’ naar alle relevante wetten op dit gebied, met daarbij een drempelverlagende vereenvoudiging van het ‘right to challenge’.
  2. Creëer experimenteerruimte, waarbij ruimte ingebouwd wordt voor follow-up van geslaagde experimenten (experimenteerartikelen zijn gericht op tijdelijkheid).
  3. Stimuleer gemeenten om bij aanbestedingen op te nemen dat samenwerking met bewonersinitiatieven noodzakelijk is.

  3. Ontwikkel een juridische organisatievorm die werkelijk aansluit bij de praktijk.

  Emma Khan, 92, celebrated her 47th year as a volunteer at UCSF Medical Center on March 8.Nu kiezen we noodgedwongen uit bestaande structuren. De stichting heeft als nadeel dat ze niet wortelt omdat zij geen ledenstructuur heeft. De veel gekozen coöperatie leidt tot problemen in het huidige belastingregime: bij het betalen van vennootschapsbelasting en het toekennen van de ANBI-status. Niet de juridische structuur maar de doelstelling zou leidend moeten worden.

  4. Pak knelpunten daadkrachtig aan.

  Veel wetgeving is ontstaan voordat bewonersinitiatieven een vlucht namen. Dat leidt tot velerlei knelpunten die opgeruimd moeten worden. Het lopend onderzoek naar regelknelpunten als vervolg op de Kamermotie Voortman/Van Dijk, moet vertaald worden naar een concrete uitvoeringsagenda. 

  5. Bewerkstellig dat institutionele partijen zich openstellen voor bewonersinitiatieven.

  Bewonersinitiatieven worden nu onder andere door zorgverzekeraars gedwongen tot een zekere zelfverloochening. Toegang lukt hoogstens via onzekere experimenteerartikelen.

   

  De volgende initiatieven en organisaties zijn betrokken bij de oprichting van ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’:

  Austerlitz Zorgt, Blijven Wonen In Hengevelde, Buurtcoöperatie Oostelijk Haven Gebied – Amsterdam, Coöperatieve Vereniging ‘Tot uw Dienst’, Coöperatieve Vereniging Lunetten Wil Wel, HollandscheveldVerbindt, Kantelingen, Knooppunt Zorgen voor Elkaar, Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, LOC, Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, Stadsdorp Weteringplus, StadsdorpZuid Amsterdam, Stichting Omzien, Stimuland/Overijssel, Universiteit Utrecht, Werkplaats Soesterkwartier – Amsterdam, Wijkinitiatief Vogelzang – gemeente De Bilt, Wijzelf Zorgcoöperaties, Zorgcoöperatie Elsendorp, Zorgcoöperatie Hoogeloon, Zorgcoöperatie Putte.

 • Meer van onze leden

  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Stichting Droom

  Stichting Droom

  • Vlissingen

  In de minst kansrijke wijk van Vlissingen helpt Stichting Droom mensen met de meest uiteenlopende hulpvragen, van ...

  Lees meer >
  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >