Samenwerken in de buurt

 • Eenzaamheid verminderen is soms best complex, dus samenwerken met anderen kan heel prettig zijn omdat je van elkaar kunt leren en elkaar kunt aanvullen. Hoe werken bewonersinitiatieven samen met anderen? Lees hier een aantal voorbeelden.

  In het Drentse Gasselternijveen slaan de bewoners de handen ineen met lokale organisaties. Nadat Carla en Albert van de dorpscoöperatie De Brug een toneelstuk van theatergroep Full Colour over eenzaamheid hadden gezien, werden zij – net als een aantal andere actieve bewoners – zich nog meer bewust van het feit dat eenzaamheid vele vormen kent en in alle lagen van de bevolking voorkomt.

  Om zoveel mogelijk in de haarvaten van het dorp te kunnen doordringen, zochten ze samenwerking met andere partijen. Ze richtten een werkgroep op met de naam: ‘In het veen sta je niet alleen’. Organisaties zoals de voedselbank, de gemeente, de huisarts, buurtzorg, de sociale huiskamer, de kerk, de plaatselijke kapster en welzijnsorganisaties sloten zich bij hen aan.

  Onderlinge afstand kleiner

  “In ons dorp,” vertelt Albert “bestaan de nodige zuilen, van protestants-christelijk tot – wat ik maar even noem – openbaar. Maar we houden ons allemaal bezig met de vraag hoe we op lange termijn eenzaamheid kunnen verminderen en voorkomen. Nu we samen optrekken en hetzelfde doel hebben, is de afstand onderling aanmerkelijk kleiner. En dan heb ik het niet alleen over de onderlinge afstand tussen de organisaties, maar ook tussen de bewoners.”

  Albert geeft als voorbeeld dat de ouderling van de kerk ook mensen doorverwijst naar de sociale huiskamer. Mensen uit verschillende groepen in het dorp komen hier samen. Zo krijgen we ook mensen in de huiskamer die door de huisarts of de buurtzorgmedewerker zijn doorverwezen. De samenwerking geeft houvast. Het is een heel plezierig gevoel dat je een steun in de rug hebt en iemand kunt doorverwijzen. Begrijp me goed, het is altijd aan de bewoner of hij of zij van de doorverwijzing gebruik wil maken. Niets moet. Tegelijk heeft de samenwerking ook opgeleverd dat we beter weten wat alle organisaties te bieden hebben en dat we gemakkelijker elkaars krachten kunnen benutten.”

  Samenwerken tussen bewonersinitiatieven

  Ook in Friesland hebben actieve bewoners uit verschillende dorpen de handen ineengeslagen. De Verenigingen van Plaatselijk Belang – de belangenbehartigers van bewoners naar de gemeente toe – van De Hoeve, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Oosterstreek en Zandhuizen besloten samen activiteiten te organiseren met het oog op de vergrijzing van de dorpen.

  Trijntje Köhler, vrijwilliger bij het Plaatselijk Belang Nijeholtpade was net met pensioen als beleidsmedewerker. Ze hield zich in haar werk veel bezig met vergrijzing en zocht contact met de naburige dorpen. Het idee was al snel om gezamenlijk onder de naam ToekomstWonen.nu een informatiemarkt voor (toekomstige) senioren in de gemeente Weststellingwerf te organiseren.

  Trijntje: “Onze dorpen zijn nog niet optimaal voorbereid op de vergrijzing. Bijna iedereen wil thuis blijven wonen, maar lang niet alle huizen en ook niet alle infrastructuur in de dorpen zijn er geschikt voor. Toch kun je als oudere bewoner veel kleine aanpassingen aan je huis doen, waardoor je wel langer thuis kunt blijven wonen. Er bestaat bijvoorbeeld een lampje dat je op de grond naast je bed kunt plaatsen. Als je erop staat, gaat het aan. Veertig euro kost dat lampje. Ik noem dat altijd als voorbeeld om te laten zien dat je niet meteen aan grondige verbouwingen hoeft te denken.”

  Slimme snufjesmarkt

  Het vinden van financiers liep voorspoedig. Een regionale bank, het Iepen Mienskipsfûns, De Rabobank Zuidoost Friesland en de gemeente Weststellingwerf deden mee, zodat de begroting sluitend was. Rond de vijftig organisaties en bedrijven die actief zijn op terrein van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, veiligheid en technologie wilden actief aanwezig zijn op de markt. “Je merkt,” zegt Trijntje, “dat het ene vuur het andere aansteekt. De gemeente hielp met de communicatie. De Rabobank had er belang bij dat senioren overstappen op elektronisch betalen. Daarom waren ze zeker bereid om met Toekomstwonen.nu een aparte ‘slimme snufjesmarkt’ over veiligheid en (huis)technologie in hun pand te organiseren.

  Inmiddels is de informatiemarkt al twee keer gehouden in een school met presentaties en workshops. Per keer kwamen daar zo’n duizend bezoekers op af. Dankzij de samenwerking tussen de dorpen, weten de organisaties elkaar nu veel sneller te vinden op andere thema’s die spelen. Samen sta je sterker.

  Terug naar Startpagina Toolkit | pagina In samenwerking met anderen

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >