Wat is een sociaal wijkteam?

 • Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten ingesteld om zorg en maatschappelijke ondersteuning beter op elkaar af te stemmen en dichter in de wijk te brengen. De verschillen tussen de sociale wijkteams zijn groot. De lokale invulling door gemeente  en organisaties verschilt, daardoor kan de doelstelling en functie van het wijkteam ook variëren. Het idee is dat vanuit een integrale aanpak wordt gekeken wat er nodig is voor zorg en ondersteuning voor een bewoner in de wijk.  Daarnaast wordt ook altijd gekeken naar wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is.

  Sociale wijkteams bestaan uit professionals met verschillende expertises en vanuit verschillende organisaties. Bijvoorbeeld wijkverpleegkundige, welzijnswerk, de wijkagent of consultenten van de sociale dienst. Maar ook vrijwilligers en bewonersorganisaties kunnen deel uitmaken van een sociaal wijkteam.  In de praktijk zijn er nog maar weinig sociale wijkteams die ook daadwerkelijk samenwerken met vrijwilligers of bewonersorganisaties. LSA vind juist de rol van vrijwilliger of bewonersorganisatie cruciaal, zij kennen de wijk en zijn aanvullend op de kennis van de professionals.

  Wil je meer weten over bewonerszorginitiatieven en de rol die ze kunnen hebben in de wijk? Kijk hier: voorbeelden van rollen van bewonersinitiatieven

  Bewonersinitiatieven kunnen ook veel betekenen voor ontmoeting en het sociale netwerk in de buurt. Lees hier over initiatieven die ook de eenzaamheid in hun wijk willen verminderen. 

   

 • Meer van onze leden

  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Westside Slotermeer

  Westside Slotermeer

  • Amsterdam

  De Coöperatieve vereniging Westside Slotermeer is een voorbeeld van door bewoners gestuurde wijkontwikkeling dat tot ...

  Lees meer >
  Stichting Droom

  Stichting Droom

  • Vlissingen

  In de minst kansrijke wijk van Vlissingen helpt Stichting Droom mensen met de meest uiteenlopende hulpvragen, van ...

  Lees meer >