Bewoners en beroepskrachten zetten samen beweging in gang

 • In de Helmondse wijk Mierlo-Hout zijn veel vraagstukken die aandacht verdienen zoals eenzaamheid, overbelaste mantelzorgers, (geestelijke) gezondheid en gebrek aan zelfredzaamheid onder ouderen. Jan Drouen, wijkbewoner en initiatiefnemer van Kansrijk, wil vertrouwen opbouwen en onderlinge contacten leggen. “Wij moeten zorgen dat mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.”

  “Kansrijk Mierlo-Hout is een beweging die ertoe moet leiden dat mensen in de gemeenschap de armen weer ineenslaan. Met de bewoners willen we dat ‘samen’ en ‘samenleven’ meer bij iedereen in beeld komt,” zegt Piet Maas, een actieve vrijwilliger bij Kansrijk.

  Procesbegeleider Kim van Uden vult aan: “Kansrijk is ontstaan vanuit de behoeften en vraagstukken die in de wijk spelen. Wij zijn hierover in gesprek gegaan met vrijwilligersorganisaties, inwoners en verenigingen, maar ook met professionals in de wijk. We wilden voldoende draagvlak om een verandering in gang te zetten. Dat was er. Wijkprofessionals en vrijwilligers hebben enthousiast de handen ineengeslagen. Ze hebben de mouwen opgestroopt en zijn meteen begonnen met de organisatie van activiteiten om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen.”

  Wensdoos

  De activiteiten die Kansrijk organiseert variëren van koffieochtenden, samen ontbijten, helpende handen-teams van vrijwilligers, of een wensdoos waarin je wensen voor anderen kunt stoppen. Ze zijn stuk voor stuk bedoeld om vertrouwen op te bouwen, drempels weg te nemen en ontmoetingen mogelijk te maken. “We willen inwoners beter bereiken en hen laten meedoen op basis van wederkerigheid. Op die manier worden de activiteiten van iedereen,” zegt Kim.

  “We stellen niet de problematiek – zoals eenzaamheid of armoede – centraal, maar zetten in op initiatieven waar mensen energie van krijgen en die zorgen voor gezelligheid. Op die manier stimuleer je mensen veel eerder om mee te doen en naar elkaar om te zien. Een gesprek over eenzaamheid aangaan, is lastiger. Mensen geven niet snel toe dat ze eenzaam zijn. Dat verhoogt de drempel om mee te doen.”

  Warm welkom

  De kracht van Kansrijk? Kim: “Kansrijk is laagdrempelig en bestaat voor èn door bewoners. Het is ontstaan van binnenuit en onderaf. Lokale talenten en krachten worden benut. Buurtbewoners kunnen zo naar binnenlopen, hun vraag stellen en meedoen aan activiteiten. Ze krijgen een warm welkom, ze worden gezien en gehoord. Als ze tegen problemen aanlopen, zoeken we samen naar een oplossing. Hun vraag wordt echt gehoord en dat bouwt vertrouwen op. Een warm welkom is bepalend voor het vinden van aansluiting en om ergens bij te horen. De hulpvraag kan over alles gaan. Natuurlijk kun je niet alles, maar dat geven we dan ook toe. Vervolgens dragen we de vraag over een partij die er wel wat mee kan.”

  Kansrijk is een samenwerking tussen vrijwilligers en wijkwerkers, zoals de opbouwwerker, zorgcoördinator, buurtsportcoach en de wijkadviseur van de gemeente. Ook lokale verenigingen zoals de KBO, de wijkraad en de parochie zijn aangesloten. Het team komt regelmatig bij elkaar en legt verbinding onderling waar nodig. Vertrouwen en korte lijnen zorgen ervoor dat zij gemakkelijk kunnen schakelen.

  Contact met maaltijd

  Een van de speerpunten van Kansrijk is om contacten te leggen met groepen in de wijk die moeilijker bereikt worden. Kim: “Kwetsbare mensen komen niet zomaar naar een buurthuis, die gaan niet zomaar de deur uit. Daarom hebben we bedacht om sleutelfiguren uit de wijk, vrijwilligers of andere wijkwerkers, in te zetten om deze mensen uit te nodigen voor bijvoorbeeld een gezellige en verse maaltijd.  Zij komen achter de voordeur en kunnen een signaleringsfunctie vervullen. Zij helpen bij de eerste stap.”

  Dat iemand eenmalig over de drempel helpen niet voldoende is, weet Piet maar al te goed: “Ik heb diverse mensen ontmoet die worstelen met eenzaamheidsgevoelens. Laatst nam ik een oude meneer mee naar het wijkhuis waar Kansrijk zit. Ik voelde, toen we de drempel overstapten, dat deze meneer helemaal verstijfde, zoveel angst. Je moet mensen over de drempel helpen en niet alleen de eerste keer, je moet ze meerdere keren begeleiden. Na een paar keer raken ze vertrouwd met de anderen en is de drempel om alleen te gaan verlaagd.”

  “Een vertrouwd gezicht of een vrijwilliger die meegaat, is cruciaal om de mensen te bereiken die je normaal niet kunt bereiken met jouw initiatief,” vult Kim aan.

  Vertrouwen aan vrijwilligers

  Een tip aan andere initiatieven? Kim: “Geef ruimte en vertrouwen aan de vrijwilligers en inwoners, dan ontstaan er de mooiste initiatieven voor verbinding. Een grote groep van betrokken wijkbewoners zet zich bij Kansrijk in voor activiteiten. Onder hen is de verantwoordelijkheid voor de activiteiten verspreid. Ieder heeft zijn eigen rol en draagt zijn steentje bij. Dat geeft ze de ruimte om zelf aan de slag te gaan en de vrijheid om hun eigen ding te doen. Zo ontstaan de mooiste dingen in de wijk.”

   

  Terug naar Startpagina Toolkit | pagina In samenwerking met anderen

   

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >