Bewoners kiezen voor zorg in het buurthuis

 • Buurthuizen door het hele land grepen de verkiezingen op 18 maart 2015 aan om te weten te komen wat er speelt bij buurtbewoners. Uit de peilingen blijkt: mensen willen meer zorg voor jong, voor oud en voor elkaar.

  Er blijken kansen te liggen voor het buurthuis Vorstelijk Complex. Kansen om meer dan alleen de oudere doelgroepen aan te spreken in de Utrechtse wijk Zuilen. Het buurtcentrum doet op 18 maart dienst als stemlokaal en heeft speciaal voor de gelegenheid een ontmoetingsruimte ingericht. Daar worden bewoners ontvangen die nu de gang naar de stembus maken, maar normaal niet vaak binnenlopen in het statige gebouw. Beheerders en vrijwilligers stappen op de kiezer af en vragen: “Welke onderwerpen vindt u belangrijk?” “Wat speelt er volgens u in de buurt?”

  Zorg uit handen nemen

  De mondelinge enquête levert nuttige antwoorden op. Jeugd! Er moet meer gedaan worden voor jeugd! De warme lunch voor ouderen moet terugkomen! Een kookclub voor pubers! Verscheidene ouderen zoeken een ontmoetingsplek, maar  weten niet dat hier wekelijks gekoersbald wordt. “Kan ik al die beweging wel aan?”, wordt meerdere malen gevraagd. De beheerders van het Vorstelijk Complex lachen en stellen de bezorgde bezoekers gerust: koersbal is een gezellige en weinig intensieve sport. Gewoon aanschuiven dus.

  Het meest inspirerende idee dat langskomt op de verkiezingsdag is een voorstel dat het buurthuis gaat samenwerken met het nabijgelegen logeerhuis voor (lichamelijk en verstandelijk) gehandicapte kinderen. Het voorstel van de buurtbewoner is dat het Vorstelijk Complex in de weekenden activiteiten kan organiseren voor deze kinderen en een stuk zorg uit handen neemt van het buurtinitiatief.

  Samen tegen eenzaamheid

  Wijkcentrum De Pracht gaat al jaren creatief om met zijn rol als stembureau. Ditmaal hebben de beheerders en vrijwilligers uit Waalre-Aalst een grote poster opgehangen waarop kiezers stemmen op onderwerpen waar zij graag meer aandacht voor zien in de wijk:  moet ingezet worden op eenzaamheid, gezondheid, alfabetisering of juist kinderactiviteiten? De aanloop is enorm en het regent reacties. Twee onderwerpen scoren duidelijk beter dan de rest: eenzaamheid en vrijwillige dienstverlening/burenhulp.

  Dezelfde signalen herkent men in wijkcentrum In De Boomtak, in Tilburg. De ‘pionier’ van LSA-project Beheer je buurthuis deelt tijdens de verkiezingen traditiegetrouw enquêtes uit om inspiratie op te doen voor activiteiten die aansluiten bij behoeftes van bewoners. Ontmoeting prijkt bovenaan de lijst met wensen. Bewoners zeggen bang te zijn op hun oude dag alleen thuis te komen te zitten en hopen dat In De Boomtak kan dienen als plek om die eenzaamheid te voorkomen.

  Er ligt in de ogen van bewoners een belangrijke rol in het verschiet voor buurthuizen op het gebied van steun en zorg. Aandacht, ontmoeting en onderlinge dienstverlening moeten speerpunten zijn voor deze plekken. Niet de kiezer, maar de bewoner heeft gesproken; de uitslag biedt veel  inspiratie voor een zorgzame toekomst in buurthuis en wijkcentrum.

 • Meer van onze leden

  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Stichting Droom

  Stichting Droom

  • Vlissingen

  In de minst kansrijke wijk van Vlissingen helpt Stichting Droom mensen met de meest uiteenlopende hulpvragen, van ...

  Lees meer >
  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >