Betrokken Buurten

 • Buurtinitiatieven spelen een grote rol in  de strijd tegen eenzaamheid. Zij maken wijken gezelliger en brengen bewoners samen. Met gerichte kennis en ondersteuning kunnen bewonersinitiatieven hier nog beter in worden. Met het project ‘Betrokken Buurten’ biedt het LSA zes buurtinitiatieven de kans om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken in de buurt te versterken. 

  Samen tegen eenzaamheid

  Hoe richt je je op eenzame mensen, als mensen niet eenzaam genoemd willen worden? Het is een van de vele moeilijke vragen die initiatieven in de buurt hebben als ze zich bezighouden met eenzaamheid. Het LSA gaat buurtinitiatieven ondersteunen bij dit soort vragen.

  Bewonersinitiatieven spelen een grote rol in het bestrijden van eenzaamheid. Juist zij staan dicht bij bewoners en weten wat er speelt. Het project Betrokken Buurten geeft 6 initiatieven kracht en kennis om eenzaamheid in de buurt te verminderen. Om gericht aan de buurt te bouwen, bijvoorbeeld door buurtwandelingen, nieuwe clubs, creatieve maakplekken, mooie ontmoetingen en bovenal aandacht voor elkaar. Op weg naar betrokken buurten.

  Op 30 november organiseerden we de bijeenkomst Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid. Lees hier het verslag.

  Niemand aan de kant

  Deelnemende initiatieven krijgen twee jaar lang een persoonlijke coach die ondersteunt bij het opbouwen van verbindingen in de buurt. Die hen advies geeft bij lastige vraagstukken. Zes mooie initiatieven krijgen de kans om hun krachten volop te benutten en eenzaamheid aan te pakken. We leren van alle initiatieven, halen kennis op en we geven deze praktijkkennis door aan iedereen die zich bezighoudt met eenzaamheidsbestrijding in de buurt.

   Voorwaarden om mee te doen

  • Het is een initiatief van, voor en door de buurtbewoners (bewoners staan aan het roer)
  • Het initiatief is gestart (of wordt gestart vanuit een bestaande organisatie)
  • Bestuur of initiatiefgroep bestaat uit ten minste drie actieve en gemotiveerde leden
  • Er is commitment om deel te nemen aan het project gedurende anderhalf jaar
  • Er is bereidheid om kennis te delen met andere initiatieven

  Waar kijken we nog meer naar?
  Om ervoor te zorgen dat er een diverse groep initiatieven deelneemt,  letten we tijdens de selectie ook op landelijke spreiding, variatie in doelstellingen en (verschillende) doelgroepen.

  Selectieprocedure

  Je kon jouw initiatief  aanmelden voor Betrokken Buurt tot 16 november. Uit alle aanmeldingen maken wij eerst een voorselectie. Daarna benaderen wij de geselecteerde initiatieven voor meer informatie. In januari wordt op basis van deze aanpak een definitieve keuze gemaakt en weten we welke initiatieven meedoen. 

  Lees hier meer informatie over het project Betrokken Buurten in een samenvatting van het projectplan.

  Betrokken Buurten is een project van het LSA samen de Coalitie Erbij en Eric Schoenmakers van de Fontys Hogeschool. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door VSB Fonds, Oranje Fonds en het RCOAK.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief.