Zet bewoners centraler in de wijkaanpak

 • Afgelopen maanden hebben we in het land wijkgesprekken gevoerd over de invulling van de wijkaanpak vanuit het perspectief van bewonersinitiatieven. De gesprekken hebben plaatsgevonden met bewonersorganisaties in Amsterdam, Leeuwarden, Dordrecht en Breda. Het doel van de wijkgesprekken was om een beeld te krijgen en te leren hoe bewonersorganisaties een belangrijke rol kunnen krijgen en innemen in de samenwerking met andere partijen die ook actief zijn in de wijk.

   

  Het thema wijkaanpak is een belangrijk thema voor LSA bewoners. Startpunt van deze gesprekken is de publicatie uit 2018 waarin we actiepunten voor een weerbare wijkaanpak hebben gepresenteerd.

   

  De vier bewonersorganisaties uitgelicht

  De inhoud van de gesprekken hebben de initiatieven bepaald naar aanleiding van vraagstukken die op dit moment spelen in hun wijk. Hier een kort over zicht van de initiatieven en gevoerde gesprekken.

  ● Dordrecht: Platform op D’recht sociaal

  Dit initiatief heeft als missie om sociale ondernemingen en initiatieven beter te positioneren in de Drechtsteden als onmisbare schakel tussen zorg en welzijn voor de bewoners. Doel van dit gesprek was om als gezamenlijke organisaties in de wijk in gesprek te gaan over onze rol en positie in de wijk. Welke rol kunnen en willen wij als sociale initiatieven en ondernemers spelen in een gezamenlijke wijkaanpak? Hoe kunnen we elkaar versterken en krachten benutten?

  ● Leeuwarden: Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen

  Dit bewonersbedrijf zet met bewoners verschillende projecten op die de wijk beter maakt, ze hebben onder andere een opdracht van de gemeente om het groenbeheer in de wijk uit te voeren. Er staan veel veranderingen in de wijk op de agenda, waaronder een herstructuering. Doel van dit wijkgesprek was om de samenwerking in de wijk te verbeteren en hierin te kijken naar de rol van bewonersinitiatieven in de wijk. Wat zijn de ambities voor de wijk en hoe draagt iedereen daar aan bij?

  ● Amsterdam Slotervaart: Coöperatie Samen aan de Slag

  De coöperatie samen aan de Slag is een samenwerking van acht zelforganisaties uit Amsterdam Slotervaart. Vanuit verschillende achtergronden proberen ze ieder op een eigen manier mensen aan het werk te krijgen. In het gesprek stond centraal hoe de coöperatie samen haar partners in de wijk de samenwerking kan verbeteren en zo nog meer mensen aan het werk kunnen helpen. Er is gekeken naar de rollen van de verschillende partijen en hoe ze gezamenlijk kunnen werken aan het werken aan werk.

  ● Breda: wijk- en dorpsraden Breda

  De wijk en dorpsraden in Breda hebben elkaar gevonden door samen te gaan optrekken in participatievraagstukken vanuit de gemeente. Door samen te bespreken welke rol ze willen spelen, onder welke voorwaarden ze willen samenwerken hebben ze hun onderlinge samenwerking verbeterd, maar ook duidelijk aangegeven hoe ze de samenwerking met de gemeente in de toekomst graag willen vormgeven.

  Wat hebben we geleerd uit de gesprekken?

  Bewonersinitiatieven zijn een onmisbare schakel in de wijkaanpak

  Een succesvolle en duurzame aanpak ontwerp je samen met de mensen die in deze wijken wonen. Uit alle gesprekken blijkt dat bewonersinitiatieven een andere rol hebben in hun wijk dan de formele instanties. Ze bereiken andere bewoners. Omdat ze een ander netwerk hebben kunnen ze de stem van bewoners ook vertegenwoordigen die anders niet wordt gehoord. Bewonersinitiatieven zijn laagdrempelig en benaderbaar voor veel inwoners. Daarbij wordt opgemerkt dat het belangrijk is als bewonersorganisaties in een wijk elkaar ook weten te vinden en samen kunnen optrekken.

  Door wijkgesprekken vanuit de bewonersinitiatieven te voeren worden ontwikkelingen vanuit een ander perspectief bekeken.

  Er was in de gesprekken ruimte voor inzichten vanuit verschillende invalshoeken. Denk hierbij aan het verschil van inzicht tussen zogenoemde leefwereld en systeemwereld. Een kloof die er is maar door dit soort gesprekken wel kleiner wordt. Dit zorgt ervoor dat er ook wordt gezocht naar mogelijkheden om met elkaar samen te werken vanuit ieders rol in de wijk. Er is behoefte aan nieuwe werkwijzen waarin de rol van bewonersinitiatieven en vertegenwoordigende bewoners een plek krijgen.

  Bij het aangaan van samenwerking in de wijk helpt het om hierover van te voren afspraken te maken in een gezamenlijk gesprek.

  Wat is ons gemeenschappelijke doel en wat draagt iedereen bij? Uit alle gesprekken komt naar voren dat het lastig is om echt een gezamenlijke agenda op te stellen waarin iedereen vanuit zijn of haar rol een steentje kan bijdragen. Het gesprek voeren over hoe we willen samenwerken helpt hierbij. Het is belangrijk om ook na een deze eerste aanzet hierover in gesprek te blijven met elkaar over een duurzame samenwerking. Uit alle gesprekken blijkt ook dat alle initiatieven en organisaties in de wijk moeten blijven investeren in elkaar ontmoeten en bijpraten. Dat gaat niet altijd vanzelf, maar is wel de basis voor een goede samenwerking.

  Bewonersinitiatieven hebben soms een zetje nodig en moeten zich gesteund voelen om het gesprek aan te zwengelen met andere partijen/partners die ook actief zijn in de wijk.

  Het is voor bewonersinitiatieven soms lastig om aan tafel te komen en als serieuze gesprekspartner te worden gezien. Doordat de initiatieven nu de uitnodigende partij waren ontstonden er andere verhoudingen in het gesprek. Dit kwam omdat de initiatieven nu veel meer de agenda vanuit hun perspectief konden opzetten en bepalen. Dit werd door alle initiatieven als waardevol gezien.

  We maakten een uitgebreider verslag van onze bevindingen vanuit deze gesprekken. Dit verslag vind je hier.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >