Welke route moet je bewandelen als je open wilt blijven?

 • Zie je door de bomen het bos niet meer? Bewandel de volgende route om meer duidelijkheid te krijgen.

  Kijk eerst op de website van het Ministerie

  Het belangrijkste nieuws dat daar nu staat vermeld is dat het Ministerie heeft besloten dat buurtcentra voor kwetsbare bewoners open mogen, mits in besloten vorm.

  Ga dan naar de website van jouw Veiligheidsregio

  Over het algemeen geldt dat buurthuizen en wijkcentra geopend mogen zijn voor activiteiten op afspraak, gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare groepen. In een buurthuis waarin meerdere functies aanwezig zijn, mogen alleen die delen geopend zijn die uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat in een gebouw met horeca en een nagelstudio, de horeca dicht moet zijn en de stylist zijn of haar werk mag doen.

  Buurthuizen mogen open als de dagbesteding voor kwetsbare groepen in besloten kring plaatsvindt. Activiteiten ter ondersteuning van kwetsbare groepen mogen ook op afspraak plaatsvinden. In een locatie waar de dagbesteding in besloten kring plaatsvindt mag ook iets genuttigd worden door deze doelgroep. Kwetsbare groepen zijn naast ouderen ook bijvoorbeeld jongeren waarvoor in het kader van het jeugdwelzijnswerk activiteiten worden georganiseerd.

  Neem contact op met de Gemeente

  De gemeente stemt haar beleid af op de Noodverordening die door de Veiligheidsregio’s worden opgesteld. Neem contact op met de desbetreffende ambtenaar van de gemeente om de mogelijkheden en protocollen te bespreken. Het is helaas nog per gemeente verschillend hoe zij omgaan met de maatregelen voor ontmoetingsplekken. Er is nog geen generiek beleid hierover. Kom je er niet uit, neem dan contact op met LSA Bewoners, want we helpen je graag verder.

  Maak als bestuur een afweging
  Net als bij voorgaande versoepelingen en aanscherpingen is het belangrijk om als bestuur van een wijkhuis zelf je afweging te maken. Kun je verantwoord openblijven? Loop je eigen protocol hier nog eens op na.

  Welke keuze maken anderen?

  Spreekuur via Facebook
  Het ene buurthuis besluit uit veiligheidsoverwegingen om de deuren toch maar twee weken te sluiten. Dat betekent niet automatisch dat er niets gebeurt. Bij Inloophuis De Herberg in Westervoort bijvoorbeeld onderhoudt coördinator Jacqueline Schilling telefonisch en digitaal contact met vaste bezoekers. Verschillende activiteiten worden online ingevuld. Op de Facebook-pagina van De Herberg is op alle doordeweekse dagen een online-inloop.

  Koffie serveren via de zijdeur
  Maar er zijn ook buurthuizen die openblijven. Het Vogelnest in Dordrecht bijvoorbeeld, een sociaal-maatschappelijke koffiebar, die samen met de buurt koffiezet, het plein schoonhoudt en activiteiten organiseert voor de wijk. Buurtwerker Ifor Schrauwen vertelt: “Tijdens de lockdown in het voorjaar zijn we lang fysiek dicht geweest. We zijn toen gestart met onze eigen Vogeltjeskrant en hielden veel contact via telefoon, app en sociale media. Maar al deze zaken zijn niet te vergelijken met daadwerkelijk contact en aanwezig zijn in de wijk. De sluiting werd dan ook niet positief ervaren in de buurt. Ons plein ging snel achteruit, er kwam meer onrust en criminaliteit.”

  “In overleg met de gemeente hebben we daarom besloten om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op het plein bij een nieuwe lockdown. Afgelopen woensdag moesten alle buurthuizen opnieuw dicht wegens de coronamaatregelen. Toen hebben we besloten coffee-to-go te serveren via de zijdeur, zodat we op het plein contact hebben met onze gasten. In het bezoekersgedeelte van onze koffiebar maken we afspraken; per mail, telefoon of op het plein, om 1 op 1, een gesprek te voeren met buurtbewoners. Dit mag gelukkig nog wel, dankzij de motie die afgelopen woensdag is aangenomen.”

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >