“We willen gewoon beginnen”

 • Tijd voor een nieuwe pionier. Het LSA gaat via project Beheer je buurthuis ondersteuning verlenen aan Fatima Aan Zet, gevestigd in de wijk Fatima in het Limburgse Weert. Er moet een huiskamer worden voor een wijk die op zoek is naar vernieuwing. Tijd om kennis te maken met de initiatiefnemers.

  De Weertse wijk Fatima is een oude arbeiderswijk, bevolkt door laag- en middenopgeleiden. De vergrijzing neemt er toe, eenzaamheid is een groeiend probleem. “Dat is wereldbreed zo”, zegt Hans Marechal, “maar in Fatima voelen wij het, omdat er weinig voorzieningen zijn.” Het is een wijk op zoek naar vernieuwing, zodat de aanwezige ouderen langer in de wijk kunnen wonen. Een buurthuis, beheerd door een nieuwe buurtcoöperatie, zou ‘de tussenlaag’ moeten zijn om dat Wmo-ideaal te helpen realiseren, zegt de initiatiefnemer.

  Fatima4
  Hans Marechal (staand met bril) in Buurthuis Fatima

  Wijkcoöperatie

  Dat is er wat er te gebeuren staat in Weert. Een buurthuis is er al. Maar wat Marechal en zijn medebewoners willen is een wijkcoöperatie realiseren, om niet alleen een gevoel van eigenaarschap bij de buurt te creëren (“mensen komen iets brengen, maar ook iets halen: voor wat hoort wat”) maar ook om kansen te creëren voor bijvoorbeeld mensen met een uitkering: “Dat je iemand neerzet met een uitkering. Iemand die werkzaamheden kan verrichten, geld spaart voor scholing en zo geleidelijk weer de arbeidsmarkt op kan. We kunnen hier mensen helpen om weer een baan te krijgen.”

  “Gun ons een regelarme wijk”

  Daarvoor is ruimte op de regels nodig, of in ieder geval wat durf van de overheid. De wijk Fatima is een compacte wijk, een ‘driehoek waarin tweeduizend mensen wonen, afgezonderd door spoor en singel’, die vaker fungeert als proeftuin of pilotwijk. “Gun ons een regelarme wijk”, pleit Marechal. Dan kan de wijkcoöperatie het experiment aangaan, het uiterste halen uit zijn beoogde coöperatieve vorm en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de omgeving.

  Fatima3

  Het buurthuis als fysieke locatie schetst de voorzitter als een “waar je naartoe gaat, waar gezelligheid is, waar andere doelgroepen aanwezig zijn die diensten doen – ook achter de voordeuren in de wijk. Het moet een huiskamer worden waar iedereen welkom is.” Om echt toegankelijk te worden, heeft het pand nog een aantal ingrepen nodig. Een lift naar boven is er bijvoorbeeld nog niet.

  Krachtige wijk

  De animo om bij te dragen is groot in de wijk. Juist omdat het zo’n compacte woonomgeving is kent iedereen elkaar. De initiatiefnemers spreken van een groot, maar versnipperd verenigingsleven. Fatima heeft een lange historie van grootschalig en actief vrijwilligerswerk; sinds recentelijk worden de krachten gebundeld in het convenant Fatima Aan Zet. Alles wat er in de wijk gebeurt, wordt geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners. Fatima Aan Zet organiseert momenteel al activiteiten in het bestaande Buurthuis Fatima, zoals een eetpunt (in samenwerking met Thuisafgehaald), kookavonden, activiteiten voor kinderen en meer – de wijkonderneming zet zich in de breedte in voor gemeenschappelijke maatschappelijke voorzieningen en activiteiten om hun doel (‘mensen zo lang mogelijk op een aangename manier in de wijk laten blijven wonen’) te realiseren.

  De bezieling van de wijkbewoners zit ook in het DNA van de mensen die Fatima de toekomst in willen loodsen.  “We willen gewoon beginnen”, zegt Marechal. Wat nu nog alleen een buurthuis is, moet organisch groeien naar een initiatief waarbij steeds meer andere onderdelen – denk zorg, scholen en zelfs een ander, kleiner, buurthuis in de wijk – aan gaan haken. Het is tijd voor een goed plan van aanpak, waarmee Fatima Aan Zet naar buiten kan treden en mensen mee kan enthousiasmeren voor hun missie. Beheer je buurthuis gaat daarbij helpen.

 • Meer van onze leden

  ONS

  ONS

  • Breda

  ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, ...

  Lees meer >
  Brede School Delfzijl-Noord

  Brede School Delfzijl-Noord

  • Delfzijl

  De gemeente sloot zeven buurthuizen in deze krimpregio, om ze samen te voegen en onder te brengen in één immense ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >