“Wat vindt u belangrijk in uw buurthuis?”

 • Het buurthuis is veel meer dan een stemlokaal! Als stemlokaal ingerichte buurthuizen grepen de verkiezingen op 18 maart aan om extra aandacht te vragen voor de activiteiten in het buurthuis én te peilen wat bewoners willen dat er daar gebeurt. Lees wat er allemaal gebeurde op de verkiezingsdag.

  Er blijken kansen te liggen voor het buurthuis Vorstelijk Complex. Kansen om meer dan alleen de oudere doelgroepen aan te spreken in de Utrechtse wijk Zuilen. Het buurtcentrum doet op 18 maart dienst als stemlokaal en heeft speciaal voor de gelegenheid een ontmoetingsruimte ingericht. Daar worden bewoners ontvangen die nu de gang naar de stembus maken, maar normaal niet vaak binnenlopen in het statige gebouw. Beheerders en vrijwilligers stappen op de kiezer af en vragen: Welke onderwerpen vindt u belangrijk? Wat speelt er volgens u in de buurt?

  Zorg uit handen nemen

  De mondelinge enquête levert nuttige antwoorden op. Er moet meer gedaan worden voor jeugd! De warme lunch voor ouderen moet terugkomen! Een kookclub voor pubers! Verscheidene ouderen zoeken een ontmoetingsplek, maar weten niet dat hier wekelijks gekoersbald wordt. “Kan ik al die beweging wel aan?”, wordt meerdere malen gevraagd. De beheerders van het Vorstelijk Complex lachen en stellen de bezorgde bezoekers gerust: koersbal is een gezellige en weinig intensieve sport. Gewoon aanschuiven dus.

  Bewoners laten hun stem horen in het Vorstelijk Complex
  Bewoners laten hun stem horen in het Vorstelijk Complex

  Het meest inspirerende idee dat langskomt op de verkiezingsdag is om als buurthuis te gaan samenwerken met het nabijgelegen logeerhuis voor gehandicapte kinderen. Het voorstel van de buurtbewoners is dat het Vorstelijk Complex in de weekenden activiteiten kan organiseren voor deze kinderen om daarmee een stuk zorg uit handen te nemen van het buurtinitiatief.

  Samen tegen eenzaamheid

  Wijkcentrum De Pracht gaat al jaren creatief om met zijn rol als stembureau. Ditmaal hebben de beheerders en vrijwilligers uit Waalre-Aalst een grote poster opgehangen waarop kiezers stemmen op onderwerpen waar zij graag meer aandacht voor zien in de wijk: moet ingezet worden op eenzaamheid, gezondheid, alfabetering of juist kinderactiviteiten? De aanloop is enorm en het regent reacties. Twee onderwerpen scoren duidelijk beter dan de rest: eenzaamheid en vrijwillige dienstverlening/burenhulp.

  Kiezen voor ontmoeting
  In Waalre-Aalst kiezen bewoners voor ontmoeting

   

  Ontmoeting prijkt bovenaan de lijst met wensen

  Dezelfde signalen herkent men i wijkcentrum In De Boomtak, in Tilburg. De ‘pionier’ van Beheer je buurthuis deelt tijdens de verkiezingen traditiegetrouw enquêtes uit om inspiratie op te doen voor activiteiten die aansluiten bij behoeftes van bewoners. Ontmoeting prijkt bovenaan de lijst met wensen. Bewoners zeggen bang te zijn op hun oude dag alleen thuis te zitten en hopen dat In De Boomtak kan dienen als plek om die eenzaamheid te voorkomen.

  Er ligt in de ogen van bewoners een belangrijke rol in het verschiet voor buurthuizen op het gebied van steun en zorg. Aandacht, ontmoeting en onderlinge dienstverlening moeten speerpunten zijn voor deze plekken. Niet de kiezer, maar de bewoner heeft gesproken; de uitslag biedt veel inspiratie voor een zorgzame toekomst in buurthuis en wijkcentrum.

  Artikel verschenen in Bewonersberichten 118, het vakblad voor bewoners, als onderdeel van themanummer Zorg. Bewonersberichten wordt verspreid onder LSA-leden, maar is ook online te lezen via LSAbewoners.nl.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >