Wat betekenen nieuwe maatregelen voor buurt- en dorpshuizen?

 • Op 28 september 2020 werden in een persconferentie van het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd om het corona-virus te verspreiden. Deze maatregelen zijn in ieder geval afgekondigd tot maandag 19 oktober. Dat heeft uiteraard ook consequenties voor buurt- en dorpshuizen. Een tegenvaller voor veel ontmoetingsplekken die langzaam aan de deuren weer hebben geopend en een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk leven van veel mensen. Hieronder de maatregelen die van toepassing zijn of van toepassing kunnen zijn op buurt- en dorpshuizen.

  De gebruikelijke maatregelen blijven, enkele aanscherpingen

  Hygiënemaatregelen, anderhalve meter afstand, thuisblijven bij klachten zijn maatregelen die al genomen zijn in buurthuizen. Deze blijven van kracht. Daarnaast zijn er enkele aangescherpte maatregelen:

  • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.

  Dat kan als er sprake is van een gescheiden functie verstaan: een duidelijk afzonderlijk en zelfstandige ruimte of zaal die als functioneel gescheiden kan worden aangemerkt binnen de accommodatie, waarbij het mogelijk is om bezoekersstromen te scheiden van andere functies en bezoekers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. In een dorpshuis, wijkaccommodatie of kulturhus kan de horecafunctie, bibliotheek, theaterzaal of een multifunctionele ruimte gezien worden als functioneel gescheiden, als wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden.

  • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.

  Dat geldt dus ook voor alle horeca-activiteiten in een buurthuis.

  • Sportkantines zijn gesloten.
  • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren voor van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.
  • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

  Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40):

  Het kabinet heeft ervoor gekozen geen categorieën toe te passen. Alle binnen- en buitenruimtes kennen dezelfde voorwaarden. Wel zijn er enkele uitzonderingen – mits anderhalve meter afstand kan worden gehouden – die van toepassing kunnen zijn op enkele ruimtes of activiteiten in je buurthuis:

  • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
  • uitvaartplechtigheden (dat geldt niet voor een koffietafel of ontmoeting na de plechtigheid);
  • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
  • sportgelegenheden;
  • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).

  Gezelschappen

  Mensen moeten in gezelschappen altijd 1,5 meter afstand houden. Behalve als zij één huishouden zijn. En wanneer ze ergens op 1 plek samen zijn, dan is een vaste zitplaats verplicht. Mensen mogen niet van plek wisselen.

  Er geldt een beperking van 4 personen op gezelschappen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

  Uitzonderingen op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

  • gezamenlijk huishouden;
  • kinderen tot 13 jaar;
  • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
  • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
  • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
  • beroep, bedrijf of vereniging.
  • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

  Maak als bestuur een afweging

  Net als bij voorgaande versoepelingen en aanscherpingen is het belangrijk om als bestuur van een wijkhuis zelf je afweging te maken. Loop je eigen protocol hier nog eens op na. In het invulprotocol staan wat afwegingen die je hiervoor kunt maken. Hier vind je ook tips zoals het verplaatsen van activiteiten naar buiten, het aanvullen van ontmoeting met online bijeenkomsten en keuzes voor groepen wijkbewoners die je wilt blijven bedienen.

  Financiële consequenties

  Waarschijnlijk heeft de beperkte openstelling opnieuw invloed op de financiële positie van je buurthuis. Inmiddels is over de eerste periode bekend dat er compensatie komt die gemeenten kunnen toekennen. Als je nog niet in contact bent met je gemeente hierover, dan raden we je aan dat alsnog te doen. Breng zo zorgvuldig mogelijk je eigen financiële positie in kaart. Deze tool ontwikkeld door de VKKL kan je daarbij helpen. En ga op tijd in contact met leveranciers en mogelijke schuldeisers om goede afspraken te maken.

   

  Deze informatie is ontleend aan de website van de Rijksoverheid. Raadpleeg deze website ook zelf. Heb je vragen, wil je ervaringen delen met anderen? Laat het ons weten en mail naar info@lsabewoners.nl.

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >