Toch compensatie van Videma, Buma en Sena

 • Buurthuizen moesten op last van de overheid dicht tijdens de eerste lockdown van 15 maart tot 1 juni van dit jaar. Maar de buurthuizen waar muziek wordt gedraaid en/of televisieprogramma’s moesten wel hun licentie bij bij Buma, Sena en/of Videma doorbetalen. Ook al hadden ze tijdens de sluiting geen gebruik gemaakt van deze licentie.

  Van de compensatieregeling die deze Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) hebben opgesteld, waren buurt- en dorpshuizen eerst uitgesloten. Maar dankzij een protestbrief die de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners, is daar verandering in gekomen. Sena en Buma zullen de komende weken de compensatie uitvoeren op basis van de licenties.

  Aanmelden voor Vimeda

  Voor Videma geldt een andere procedure. Videma kan uit haar klantenbestand niet herleiden welke accommodaties in de categorie ‘buurt- en dorpshuizen’ vallen. Daarom heeft de organisatie aan de provinciale ondersteuningskoepels en LSA gevraagd een lijst aan te leveren van buurt- en dorpshuizen die een licentie hebben. Heeft je buurthuis een Videma-licentie en wil je in aanmerking komen voor compensatie? Geef dan de naam van je buurthuis, adres en licentienummer van Videma door aan je eigen provinciale koepelorganisatie of aan LSA via info@lsabewoners.nl.

  Buurthuizen uit Zeeland en Zuid-Holland

  Buurt- en dorpshuizen uit Zeeland en Zuid-Holland mogen zich melden bij de LVKK (info@lvkk.nl). Op deze manier kan je buurthuis voor de compensatieregeling worden aangemeld. Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. Let op! Het gaat bij deze inventarisatie dus alleen om de Videma-licenties!

  Aanleveren van de gegevens kan tot 7 december. Er is geen mogelijkheid om op een later moment voor de compensatie in aanmerking te komen. Informatie over Buma, Sena en Videma vind je op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >