Willy van Leeuwen

  • “LSA is belangrijk, want de vereniging biedt hulp en kennis aan op een manier dat het echt terecht komt bij bewoners. Ik heb extra aandacht voor aandachtswijken, zorg, eenzaamheid en integratie. “

    Willy werkt bij zorgverzekeraar DSW. Daarnaast is ze actief bij het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO). Ze is tevens lid van de regiegroep bewonersbudgetten in haar wijk. Willy zit sinds 2017 in het bestuur van het LSA.