Thijs van Mierlo

  • “Ik geloof in de scheppende kracht van de samenleving en werk daar met veel plezier aan. “

    Beleid werkt pas als de direct betrokkenen zoveel mogelijk zelf regie houden over wat belangrijk is voor henzelf en hun omgeving. Ik geloof in de scheppende kracht van de samenleving en werk daar met veel plezier aan. In verschillende rollen en projecten werk ik vanaf 2006 voor LSA. In al die jaren heb ik gewerkt aan de positie van actieve bewoners, met name in kwetsbare wijken. Experimenteren, lobbyen, coachen, adviseren, verbinden, kennisdelen, inspireren, of onderzoeken. Allemaal met één doel: versterken van de belangrijke beweging van onderop. De laatste tijd werk ik vooral aan buurtrechten, zelfbeheer en projectontwikkeling en mag ik leiding geven aan ons team met gedreven professionals. Benader me voor een kop koffie, samenwerken of het delen van de visie op de rol van actieve bewoners. Mail, bel of tweet. Samen staan we sterk!