Marieke Koot

  • “Actieve bewoners hebben een schat aan kennis en ervaring. De bijeenkomsten die ik organiseer vormen een belangrijke schakel in het delen van deze kennis. “

    Mijn rol is het organiseren van de kennisdeling binnen LSA. Actieve bewoners hebben een schat aan kennis en ervaring. De bijeenkomsten die ik organiseer vormen een belangrijke schakel in het delen van deze kennis. Ik vind het een uitdaging om met nieuwe  en creatieve werkvormen een zo goed en leuk mogelijke bijeenkomst en leerproces te organiseren.  Ik ben telkens op zoek naar interessante sprekers, toffe locaties en nuttige werkvormen, op zoek naar het juiste verhaal. Om actieve bewoners verder op weg te helpen in het realiseren van hun mooie initiatieven in wijken! Daarnaast hou ik me binnen LSA bezig met bewonerszorginitiatieven. Hierover kan je meer lezen op www.lsabewoners.nl/zorg.