Harrie Bosch

  • “Ik ben vanaf mijn studie geïnteresseerd geraakt in processen van samenlevingsopbouw, sociale infrastructuur en sociale samenhang. Het LSA richt zich in het bijzonder op het versterken van de positie van de (actieve) bewoners. In de huidige tijd vertaalt dat zich in thema’s als zelfbeheer, buurtrechten, wijkbedrijven / BewonersBedrijven en 'right to challenge'. Ik vind het belangrijk dat er meer ruimte komt voor initiatieven op dit vlak en wil daar graag vanuit mijn ervaring en betrokkenheid een bijdrage aan leveren. “

    Harrie is jarenlang wethouder geweest in Utrecht, ook was hij directeur-bestuurder van de corporatie Waterweg Wonen en 10 jaar lang voorzitter van NOV. Momenteel is hij onder meer onafhankelijk voorzitter van het Stedelijk Huurdersplatform Den Bosch en toezichthouder bij een zorginstelling en bij een woningcorporatie in de regio Utrecht.