Hans Zuiver

  • “‘Ik denk dat LSA veel voor de ‘beweging’ kan betekenen en de nodige ontwikkelingen in gang kan zetten.' “

    Hans werkt als zelfstandig strategisch adviseur en manager op het gebied van transformaties in het sociale domein, buurtontwikkeling en bewonersparticipatie. Hij is een voormalig bestuurder van de welzijnsorganisatie Combiwel. Ook is hij de kracht achter buurthuis Dijk270 en de Huiskamer in de buurt. Hans heeft verschillende bestuursfuncties, onder meer bij Rode Kruis Noord-Holland.