Ook voor buurthuizen in Aruba is het erop of eronder

 • De afstand is groot, maar de problemen zijn herkenbaar. Het voortbestaan van de buurthuizen van Aruba is twijfelachtig en er wordt gezocht naar nieuwe manieren om te overleven. Het LSA en het CEDE slaan de handen inéén om de Centro di Bario’s een toekomst te geven.

  Ook elders in het Koninkrijk der Nederlanden wordt bezuinigd. Er zijn in Aruba 9 buurthuizen op 110.000 inwoners (vergelijkbaar met het aantal buurthuizen per inwoner in Nederland), verdeeld over de acht zones die het eiland rijk is. Acht van die wijkcentra zijn een stichting, één een vereniging. De Centro di Bario’s krijgen subsidie op schoonmaak en beheer, maar zien die subsidies slinken. Dus gaan ze een onzeker toekomst tegemoet.

  “Buurt- huizen moeten de buurt terug in huis krijgen”

  Of er gebeurt iets de komende jaren, of de buurthuizen vallen om, volgens het Centro pa Desaroyo Aruba (CEDE). De ontwikkelingsorganisatie richt zich onder andere op het stimuleren van buurtcentra en versterken van vrijwilligerswerk. Maar hoe ziet zo’n stimulans eruit voor de negen buurthuizen? Om antwoord te krijgen op die vraag zocht het CEDE contact met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Na een eerste gesprek in Utrecht was het duidelijk: de buurthuizen in Nederland en Aruba kunnen veel van elkaar leren.

  Het CEDE organiseert in samenwerking met het Oranje Fonds ook vrijwilligersdag Aruba Doet
  Het CEDE organiseert in samenwerking met het Oranje Fonds ook vrijwilligersdag Aruba Doet

  Zo sloten de twee organisaties de eerste BewonersDeal, nog voor de Landelijke Bewonersdag op 28 november plaatsvond. Het LSA en CEDE gaan ter kennisuitwisseling één-op-één connecties leggen tussen wijkcentra in het Koninkrijk der Nederlanden. Iedereen staat voor zijn eigen uitdaging, maar raakvlakken met andere plekken zijn er genoeg. Zo gaat geen buurthuis alleen zijn grote opgave om een toekomstbestendig beleid uit te stippelen te lijf.

  Mikken op meerwaarde

  Buurthuizen in Aruba moeten de buurt terug in huis krijgen, zegt het CEDE. Bijvoorbeeld door te kijken naar waar zij met hun meerwaarde kunnen aansluiten bij maatschappelijke problemen op het eiland. Zo zijn sommige Centro’s sterk in sport, waar anderen juist volop in kunnen/moeten zetten op gezond eten. Ook moeten ze op zoek naar innovatie en nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld door de connectie te zoeken met het rijke toerisme van Aruba en door te kijken naar hoe BewonersBedrijven werken. Genoeg eilandbezoekers willen meer dan alleen maar snorkelen en op het strand liggen; in de Centro’s krijgen zij een inkijkje in het ‘echte’ Aruba.

  CEDE-ARUBA-011Doel van het CEDE is om voor de buurthuizen innovatieve jaarprogramma’s te ontwikkelen met behulp van een professionele injectie. De organisatie heeft ook een belangrijke taak in fondsenwerving en -bemiddeling en haalt zo de middelen in huis om dat doel te realiseren.

  Het andere middel is kennis. Door een kennisbrug te slaan tussen Nederland, Aruba, maar ook Caribisch Nederland, hopen het LSA, het CEDE, en andere organisaties in het gebied de buurthuizen op weg te helpen naar een duurzaam bestaan. Daar en hier hebben de buurthuizen een belangrijke functie in het bevorderen van sociale cohesie in hun omgeving – dat die functie niet verloren mag gaan, zijn we het samen over eens.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >