Kennisbank Zelfbeheer

Programmering

Een buurthuis programmeert activiteiten voor de buurt, bij voorkeur door de buurt. Maar aan wat voor activiteiten en initiatieven moet je dan precies denken? En als je eenmaal invulling hebt gegeven aan je programma, hoe zorg je er voor dat de activiteiten ook daadwerkelijk bezocht worden? alles over programmering.

Hoe het buurthuis kan bijdragen aan de sociale netwerken van kwetsbare buurtbewoners

Met de publicatie en gesprekstool ‘Welkom in ons buurthuis’ van Platform31  worden beheerders en vrijwilligers van wijkcentra en buurthuizen geïnspireerd om lokaal het gesprek te voeren over ...

Culturele subsidie en sponsoring

Een cultureel programma uitvoeren kost geld; vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Daarom boor je andere inkomstenbronnen, zoals giften, subsidies en sponsoring, aan om de ...

Culturele programmering

Heb je als buurthuis een samenhangend aanbod van culturele activiteiten, dan heb je een programma. Het opstellen van zo’n programma noem je programmeren, naar goed gebruik in de theaterwereld. Hoe ...

Wijkrestaurant

Steeds meer buurthuizen exploiteren een wijkrestaurant. Zo’n wijkrestaurant is vaak een plek waar buurtbewoners tegen een lage prijs maaltijden koken voor hun medebuurtbewoners, en waar ontmoeting ...

PR-middelen

Nieuws, activiteiten, plannen, beleidswijzigingen; hoe breng je die onder de aandacht? Een buurthuis of wijkaccommodatie heeft allerlei public-relations-middelen (PR-middelen) voorhanden om zijn ...

Persbericht

Het persbericht is de meest gebruikte vorm van contact met de pers. Journalisten kunnen het voorbewerkte stukje nieuws in zijn geheel overnemen of verwerken tot nieuwsbericht. Het is ...

Publiciteitsbeleid

Het buurthuis is er voor de buurt. Maar weten bewoners de weg naar jouw buurthuis wel te vinden? Zichtbaarheid en transparantie zijn cruciaal voor een wijkaccommodatie; beide streef je na met een ...

Sociale media

Om bewoners en bezoekers naar je buurthuis te krijgen moet je ze zelf opzoeken. Dat kan in de buurt, maar natuurlijk ook via sociale media. Maar hoe zet je Facebook, Twitter en andere sociale ...

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor geld, goederen en/of diensten verstrekt, terwijl het buurthuis zich in diezelfde overeenkomst verplicht tot het leveren van een ...

Tegenlicht Meet Ups

Het buurthuis is de perfecte plek om, naar aanleiding van het VPRO-programma Tegenlicht, een Tegenlicht Meet Up te organiseren. Zo raken bewoners met elkaar in gesprek over actuele onderwerpen én ...

Voorlichting

Om buurtbewoners van dienst te zijn en verbinding te maken met initiatieven in je directe omgeving, is het een idee om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren in je buurthuis. Welke ...

Huisstijl

Hoe zorg je ervoor dat ontvangers van al jouw PR-uitingen in één oogopslag zien wie de afzender is? Dat doe je door een eigen huisstijl te ontwikkelen, die je gebruikt als basis voor elk bericht ...

Lobbyen

Lobbyen is volgens een doelbewuste strategie druk uitoefenen op de plaatselijke politiek, om deze zodanig te beïnvloeden dat de belangen van je buurthuis worden gehoord en ingewilligd. Met een ...

Draaiboek evenementen

Hoe organiseer je een evenement in je buurthuis? Waar moet je allemaal aan denken bij het houden van een jubileum? En wie is verantwoordelijk voor welke taak? Antwoorden op die vragen geef je in ...

Repair Café

Samen repareren in plaats van weggooien; dat is het idee achter een Repair Café. Het zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waar buurtbewoners en vrijwilligers samen met deskundigen sleutelen ...

Stappenplan evenementen

Elk evenement is anders. Toch vereist de organisatie van bijvoorbeeld een succesvol jubileum of buurtfeest een groot aantal stappen waar je te allen tijde rekening mee moet houden. Welke stappen ...

ZZP-Werkplekken

Steeds meer mensen besluiten, al dan niet noodgedwongen, voor zichzelf te beginnen als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of eenmanszaak. Zulke ondernemers en freelancers hebben vaak een ...