Kennisbank Zelfbeheer

Overname

De gemeente wil het buurthuis in jouw buurt sluiten. Dus sta jij, samen met een enthousiaste groep actieve bewoners, op om ervoor te zorgen dat de deuren open blijven. Maar hoe pak je dat aan? Met welk doel schuif je aan de onderhandeltafel bij de gemeente? Koop je samen het pand of huur je het van de woningcorporatie? En wat zijn wijkaandelen precies? Antwoorden op vragen rondom overname van een buurthuis vind je terug in dit dossier.

Buurtrechten en maatschappelijk vastgoed: verkenning

Bij het inzetten van leegstaand vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, zoals een creatieve verzamelplek voor buurtbewoners en zzp-ers, lopen vastgoedbezitters (gemeenten en ...

Haalbaarheidsonderzoek

Een draagvlakonderzoek, behoeftepeiling, omgevingsanalyse, haalbaarheidsonderzoek, quickscan; welke naam je er ook aan wilt geven, een grondige en brede analyse van de situatie in je buurt is ...

Draaiboek zelfbeheer

Zelfbeheer van een buurthuis begint met draagvlak onder buurtbewoners. Maar hoe ga je van enthousiasme naar een plan, en van een plan naar concrete acties, zoals een verbouwing, vormgeven van het ...

Erfpacht

Erfpacht is gehuurde grond. Zo kan het zijn dat je eigenaar bent van een pand, maar niet van de grond waarop dat pand is gebouwd. In Nederland staan veel panden niet gebouwd op eigen grond, maar ...

Terugkoopregeling

Koop je een pand van bijvoorbeeld de gemeente, dan is het soms mogelijk om een terugkoopregeling contractueel af te spreken. Dat levert vaak een flinke korting op de prijs op, met als voorwaarde ...

Hypotheek

Wil je een wijkaccommodatie overnemen van de gemeente om sluiting te voorkomen, dan heb je geld nodig. Omdat het om een groot bedrag voor vastgoed gaat, ligt het voor de hand om een hypotheek te ...

Eigendom

Wie is de eigenaar van het pand? Elke potentiële overname van elk buurthuis begint bij die vraag. Het antwoord is belangrijk, omdat het grote invloed heeft op de haalbaarheid van het zelf kopen of ...

Huren of kopen?

Geen buurthuis zonder huis. Maar wil je ook echt eigenaar zijn van het pand waar je je activiteiten voor de buurt organiseert? Als organisatie heb je de keuze om een pand te huren of te kopen. ...

Politiek

Een goede relatie tussen buurthuis en politici is belangrijk, want je wijkaccommodatie is voor uiteenlopende zaken afhankelijk van de gemeente en plaatselijke politiek. Maar ontwikkel je zo’n ...

Wijkaandelen

Hoe kom je als buurthuis aan geld voor investeringen in bijvoorbeeld vastgoed? Wijkaandelen uitgeven is een vorm van crowdfunding en een oplossing met dubbele opbrengst: het levert geld op en ...

Onderhandelen

Onderhandelen is een spel, waarvan je de spelregels moet kennen. Schuif je onvoorbereid aan de onderhandeltafel, dan is de kans groter dat je ontevreden achterblijft. Maar hoe ziet de ultieme ...