Kennisbank Zelfbeheer

Financiën

Geld is het eerste grote obstakel voor een buurthuis in zelfbeheer. Een duurzaam verdienmodel is cruciaal voor een wijkaccommodatie, maar zal er voor elk initiatief anders uitzien. In dit dossier vind je informatie over alles wat maar met geld te maken heeft: van btw tot ANBI en van paracommercie tot vrijwilligersvergoedingen. Alles over financiën.

Financiële administratie

Financiële administratie betekent dat je op een systematische en praktische manier alle financiële gebeurtenissen in je buurthuis vastlegt. Dat doe je simpelweg om je organisatie te kunnen ...

Administratieve organisatie

Wie is waarvoor bevoegd in je buurthuis? Welke afspraken zijn er over het geven of aannemen van geschenken? Welke eisen stel je aan de volledigheid en controleerbaarheid van je ...

Financieel beleid

Financieel beleid is het beantwoorden van drie vragen: welke diensten willen we als buurthuis aanbieden? Tegen welke prijs? En waarmee willen (of moeten) we daarbij rekening houden? Het beleid ...

Financiering

Bij de financiering van je buurthuis gaat het om de vraag: waar haal je het geld vandaan dat nodig is om de organisatie te kunnen starten, onderhouden en exploiteren. Oftewel, hoe houd je de tent ...

Sociale verzekeringen

Neem je als buurthuis personeel in dienst, dan krijg je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de uitvoeringsinstelling. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers te ...

Accountantsverklaring

Door de gemeente gesubsidieerde buurthuizen moeten vaak een accountant inschakelen om hun jaarrekening te controleren. Waar moet je op letten bij zo’n accountantsverklaring? De wet regelt ...

OZB

OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betalen de belasting aan hun gemeente. Tegen de hoogte van de OZB kun je geen bezwaar ...

Fondsenwerving

Als buurthuis kun je aankloppen bij het VSBfonds, Oranje Fonds en soortgelijke geldschieters om activiteiten, verbouwingen en initiatieven gesponsord te krijgen. Waar exploitatie van de ...

Begroting

De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van je buurthuis. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met ...

Financieel jaarverslag

Voor intern en extern gebruik maak je als buurthuis regelmatig een financiële verantwoording. Hoe geef je de boekhouding in zo’n jaarverslag vorm? De basis van het jaarverslag De kasverantwoording ...

Kasbeheer

Wat doet de penningsmeester van je vereniging of stichting? Hoe wordt het geld in je buurthuis beheerd? Wat is kascontrole? En hoe zit het met het doen van betalingen? Een van de beroepskrachten ...

Vennootschapsbelasting

Je aangifte vennootschapsbelasting (vpb) gaat over de belasting die je als bv of nv betaalt over je winst. Veel buurthuizen worden geëxploiteerd door een stichting of vereniging en hebben geen ...

Loonbelasting

Loonbelasting is de belasting die je betaalt op het moment dat je personeel in dienst neemt. Maar wanneer is iemand echt ‘in dienst’ volgens de wet? En welke administratie komt er allemaal bij ...

Schenkingen (ANBI)

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Stichtingen en verenigingen met ANBI-status betalen geen belasting over erven, schenken en giften, en hebben voordelen bij de energiebelasting. ...

Barexploitatie

Buurthuizen halen vaak een groot deel van hun omzet uit het verkopen van drank en eten aan de bar en in de kantine. Een goed beeld van de opbrengt en kosten die het buurthuis draait met ...

Loonbelasting artiesten

Stel: er treedt een artiest op in je buurthuis. Moet je dan rekening houden met loonheffing? Hoe zit het met sociale verzekeringspremies? En gelden dezelfde regels voor binnenlandse en ...

Omzetprognose

Een buurthuis haalt zijn omzet grotendeels uit ruimteverhuur, barexploitatie en sociaal-culturele evenementen. Maar hoe groot is die omzet? Hoeveel verwacht het buurthuis in zijn eerste jaar te ...

Btw (omzetbelasting)

Btw staat voor Belasting toegevoegde waarde, oftewel omzetbelasting. Dat is de belasting die wordt berekend over alles wat je van en aan derden koopt en verkoopt. In principe reken je wel BTW voor ...

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die een buurthuis uitkeert aan zijn vrijwilligers, en kan bestaan uit onkosten en/of een vast maandelijks bedrag. De vergoeding mag niet in verhouding ...