Kom op 8 april naar de Beheer je buurthuis-meetup!

 • Overal in het land nemen bewoners de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontmoetingsplek. Zij openen een buurthuis in zelfbeheer in hun wijk of dorp. Een mooi ideaal, maar ook een enorme uitdaging! Want hoe doe je dat eigenlijk: een buurthuis opzetten, overnemen, exploiteren en programmeren? Kom op 8 april naar Beheer je buurthuis om te leren van wie je voorgingen.

  Aan alles komt een einde. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) startte op 1 april 2014 het project Beheer je buurthuis, met als doel drie jaar lang pioniers in zelfbeheer te volgen en ondersteunen, verhalen te delen en een kennisbank op te zetten waar andere pioniers weer gratis gebruik van kunnen maken. Die drie jaar zijn bijna voorbij. Op 8 april kijken we terug én vooruit.

  In het kerkgebouw-turned-ontmoetingsplek Elf13 in Eindhoven gaan we samen met pioniers, experts, ervaringsdeskundigen en hopelijk met jou (!) aan de slag en bespreken we met elkaar wat het buurthuis van de toekomst nodig heeft. Geheel in de traditie van Beheer je buurthuis vragen we je om je eigen verhaal te delen. Stel vragen en leer van de lessen die het LSA trok uit drie jaar project Beheer je buurthuis.

  Wat gaan we doen?

  Tijdens de dag komen pioniers van Beheer je buurthuis aan het woord over hun ervaringen met zelfbeheer. Zij vertellen over de obstakels die zij hebben overwonnen of juist niet hebben kunnen overwinnen, over waar zij nu staan en over hoe zij de toekomst in gaan.

  Na dit onderdeel is het tijd om zelf aan de slag te gaan. In drie sessies praten we samen over thema’s die raken aan zelfbeheer, zoals programmering, vrijwilligersbeleid, verdienmodellen, verduurzaming, leegstand en tijdelijk gebruik, de Wmo, en meer. Dit zijn sessies waar je eigen vragen centraal staan; samen zoeken we naar oplossingen!

  Trendbureau

  Met het einde van project Beheer je buurthuis komt geen einde aan de inzet van het LSA voor zelfbeherende wijkcentra. Op de meetup lanceren we namelijk tevens het Trendbureau Buurt-, wijk- en dorpshuizen. Het trendbureau signaleert en verkent trends en ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van zelfbeheer. Het is geen bureau in de letterlijke zin. Het is een dynamisch netwerk. Het trendbureau brengt ervaringsdeskundigen en experts binnen deze trends samen en faciliteert kennisdeling en -verdieping. Hiermee geeft het Trendbureau input aan de brede beweging van buurthuizen in zelfbeheer en worden belangrijke thema’s op de agenda van overheden, media en externe organisaties gezet.

  “Het is geen bureau in de letterlijke zin”

  Hoe werkt het? Het Trendbureau wordt gevormd door buurthuizen in zelfbeheer, experts op specifieke thema’s en organisaties die deze beweging ondersteunen of onderzoeken. Een kerngroep uit het Trendbureau bepaalt op basis van input uit het netwerk welk thema uitgediept gaat worden. Het Trendbureau komt 2 keer per jaar bij elkaar om te praten over een specifiek thema. Hier worden ook thema gerelateerde organisaties uitgenodigd die een bijdrage kunnen leveren aan de kennisdeling en –verdieping. Iedereen in het netwerk kan de facilitator van de bijeenkomst. Ook kijken we hoe we de kennis die we opdoen kunnen delen met de rest van Nederland!

  Meedoen?

  Dus: kom je ook op 8 april naar Eindhoven? Check de officiële uitnodiging voor het volledige programma en meld je aan via het LSA. Bewoners betalen 15 euro entree, voor beroepskrachten is toegang 50 euro. LSA-netwerkleden komen binnen voor 7,50 euro en kernleden van het LSA gaan gratis.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >