Werken met betaalde krachten?

 • Vrijwillig of professioneel beheer in het buurthuis? Het antwoord op die vraag is sterk afhankelijk van de situatie van je wijkaccommodatie. Je beleidskeuze bepaal je op basis van verschillende praktische en principiële afwegingen.

  Om het werk dat in buurthuizen gedaan moet worden ook daadwerkelijk gedaan te krijgen, zijn mensen nodig. Dat kunnen betaalde medewerkers maar ook vrijwilligers zijn. Een buurthuis met een kleine omzet en zonder exploitatiesubsidie kan zich geen betaald beheer permitteren en is vanzelfsprekend aangewezen op vrijwilligers. Omgekeerd zijn er grote multifunctionele- of sociaal-culturele centra waar de werkzaamheden zoveel organisatie en kennis vragen dat er noodzakelijkerwijs wordt gekozen voor een beheer met uitsluitend betaalde medewerkers. In de praktijk zien we echter vaak een combinatie van beide vormen van beheer. Hoe maak je een keuze tussen vrijwillig of professioneel beheer?

  Praktische overwegingen

  Overwegingen die kunnen leiden tot de keuze voor beheer door betaalde medewerkers:

  • De gemeente is van mening dat het werk in de accommodatie door betaalde krachten uitgevoerd moet worden en is bereid de kosten van het benodigd personeel geheel of gedeeltelijk te subsidiëren.
  • De omvang en/of de aard van de taken is dusdanig dat hiervoor gekwalificeerd betaald personeel noodzakelijk is.
  • De omzet is dusdanig dat het in dienst nemen van betaald personeel financieel verantwoord is.
  • De accommodatie kan op voordelige manier personeel inzetten door gebruik te maken van een regeling inzake gesubsidieerde arbeid.
  • Het bestuur is bereid en in staat het werkgeverschap uit te (laten) oefenen.

  Overwegingen die kunnen leiden tot de keuze voor beheer door vrijwilligers:

  • Het bestuur heeft als beleid de kosten zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld om de gebruikers tegen lage huurtarieven en consumptieprijzen gebruik van de accommodatie te kunnen laten maken.
  • Voor de taken die gedaan moeten worden zijn voldoende gekwalificeerde vrijwilligers aanwezig die zo nodig bereid zijn zich te scholen.
  • Er is iemand (of een commissie) die de coördinatie van kantinediensten en scholing kan verzorgen.
  • De (gemeentelijke) overheid stimuleert het inschakelen van vrijwilligers, bijvoorbeeld door het subsidiëren van opleidingskosten en het subsidiëren van vergoedingen.
  • De omzet is te gering om daaruit de kosten van personeel te kunnen dekken.
  • Het bestuur is niet in staat of bereid het werkgeverschap uit te oefenen.

  Principiële overwegingen

  Sommige buurthuizen en wijkcentra kiezen er principieel voor de accommodatie met uitsluitend vrijwilligers te runnen. Daar kies je bijvoorbeeld voor omdat :

  • je de accommodatie ervaart als een verantwoordelijkheid die de gemeenschap gezamenlijk moet dragen. Er zijn accommodaties die om die reden principieel ook geen vrijwilligersvergoedingen betalen.
  • het de binding van de gebruikers met de accommodatie versterkt.
  • je ervan uitgaat dat men zuiniger met de accommodatie omspringt wanneer men er zelf verantwoordelijk voor is.

  Anderen kiezen principieel voor betaald beheer. Redenen kunnen zijn:

  • dat de werkomstandigheden zodanig zijn dat men bij voorkeur geen vrijwilligers inzet; denk bijvoorbeeld aan problemen met alcoholverstrekking aan minderjarigen.
  • dat je een professionele uitstraling wil die je alleen met betaald beheer denkt te kunnen realiseren.
  • dat je de training en begeleiding van vrijwilligers ervaart als te belastend voor de betaalde medewerkers.
  • dat je als gebruiker van de accommodatie vindt ‘recht te hebben’ op de diensten van de accommodatie zonder daar zelf een bijdrage voor te moeten leveren.
  • in het verlengde van het voorgaande: dat je vindt dat de overheid de plicht heeft het beheer van de voorziening voor de gemeenschap te bekostigen.

  Ook een combinatie van principiële en praktische overwegingen is mogelijk. Bijvoorbeeld omdat je:

  • zoveel mogelijk met vrijwilligers wilt doen, maar de vrijwilligers niet wilt belasten met ingewikkelde of minder plezierige taken als bijvoorbeeld inkoop, administratie of schoonmaak.
  • zoveel mogelijk in betaald beheer wilt doen, maar wilt voorkomen dat de betaalde krachten in piekuren te zwaar worden belast of teveel uren moeten maken.

  Meer informatie over het in dienst nemen van personeel of het gebruikmaken van de diensten van vrijwilligers, vind je in de dossiers Vrijwilligersbeleid, Vrijwilligersvergoeding, Vrijwilligerscontract, Gesubsidieerd werk en Werkgeverschap.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >