Voorlichting

 • Om buurtbewoners van dienst te zijn en verbinding te maken met initiatieven in je directe omgeving, is het een idee om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren in je buurthuis. Welke mogelijkheden zijn er voor voorlichting?

  Van eerwraak tot inbraakpreventie; er liggen voor buurthuizen talloze kansen om buurtbewoners te informeren en in gesprek met elkaar te laten treden over actuele en relevante onderwerpen. Dat kan in de vorm van voorlichting: een deskundige of expert die toelichting geeft over een onderwerp en eventueel advies. Doel is om kennis en inzicht te verbreden onder bewoners, over onderwerpen waar zij – gewild, maar vaker ongewild – mee te maken krijgen.

  Mensen hebben vragen. Voorlichting is een goede manier om antwoorden te geven, maar ook om die mensen in contact te brengen met de juiste plek voor hun vraag: inburgering en sociale zaken, peuterspeelzalen, scholen, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg, noem maar op.

  Organisatie van de voorlichting

  Wie geeft zo’n voorlichtingsbijeenkomst vorm? Dat is afhankelijk van het onderwerp. Gaat het om thema’s rondom gezondheid, zoals borstkanker, veranderingen in de zorg of jeugdobesitas, dan ligt het voor de hand om een specialist uit de zorg aan het woord te laten. Is veiligheid (denk: inbraakpreventie, brandveiligheid) het onderwerp van de avond, schakel dan bijvoorbeeld de politie in of een deskundige via het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

  Wat je ook organiseert, er liggen altijd kansen voor verbindingen met relevante instellingen in de wijk of buurt. Daar kan in de toekomst zomaar een mooie samenwerking uit voortkomen. De huisarts en wijkagent kennen de situatie in de wijk beter dan wie ook. Net zoals ook de basisschool om de hoek en de wijkverpleegkundige van dichtbij zien wat er speelt. Houd daarnaast landelijke of regionale organisaties zoals de GGD in het achterhoofd.

  Onderwerpen

  Bewoners weten het beste wat nodig is in hun buurt. Vraag hen, bijvoorbeeld via een buurtenquête (lees meer in het dossierartikel Doelgroep formuleren), naar hun behoeftes: wat houdt bewoners bezig? Waar lopen zij tegenaan in hun woonomgeving? Op straat? In hun sociale kringen? Daarnaast signaleer je als buurthuis ook bepaalde trends en ontwikkelingen in de buurt. Daar kun je met voorlichting op inspringen.

  Onderwerpen om aan bod te laten komen zijn bijvoorbeeld loverboys, tienerzwangerschap, cyberpesten, de eerder genoemde zorg- en veiligheidgerelateerde onderwerpen. Maar ook veranderingen in de openbare ruimte (Waarom wordt het kruispunt vervangen door een rotonde? Waarom worden de bomen in de buurt gekapt?) of praktische thema’s. Denk aan hulp bij het invullen van de belastingaangifte, of voorlichting over hoe je als zzp’er aan de slag gaat.

  Verschillende onderwerpen hebben verschillende doelgroepen. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten is een goede gelegenheid om verschillende groepen mensen te bereiken. Heb je als buurthuis bijvoorbeeld het gevoel dat je bepaalde bewoners uit de wijk niet bereikt, maar wel iets te bieden hebt? Dan is voorlichting over specifieke onderwerpen die bij die bewoners wel spelen een goede manier om hen alsnog te bereiken.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >