Verhuurbeleid en huurtarieven

 • Ruimtes verhuren aan verenigingen en andere gebruikersgroepen is vaak de hoofdactiviteit van je buurthuis. Denk daarom goed na over je verhuurbeleid, maak keuzes en wees helder in het communiceren van de regels die je bij verhuur hanteert.

  Wie betaalt welke prijs voor het huren van een ruimte in jouw wijkaccommodatie? Er is geen gouden regel voor het bepalen van de huurprijs. In de praktijk komt het vaak voor dat verenigingen uit de buurt geen of gereduceerde zaalhuur betalen, waar in sommige gevallen voor iedereen (dus: verenigingen uit de buurt en externe gebruikersgroepen) dezelfde huurprijs in rekening wordt gebracht. Het is daarnaast heel normaal om externe gebruikersgroepen een commercieel tarief te laten betalen.

  Prijspeil zaalhuur

  Buurthuizen rekenen over het algemeen lagere prijzen voor zaalhuur dan reguliere horeca, bijvoorbeeld omdat kleine verenigingen geen hoge zaalhuren kunnen opbrengen. Een standaardprijs per vierkante meter is lastig te noemen. Dit is deels afhankelijk van andere tarieven in je omgeving; zet bijvoorbeeld een de tarieven van vijf locaties in de buurt op een rij. Of je kiest ervoor om het andersom te benaderen: welke bezetting verwachten we en wat willen we minimaal aan huuropbrengsten ophalen. Ga er vanuit dat je met de opbrengst van verhuur alle vaste lasten op het gebouw moet kunnen betalen. Neem in je berekening de kosten van elektriciteit, water, gas en andere factoren ook mee, en houd rekening met eventuele extra schoonmaakkosten.

  Tarieven verhuur vaststellen

  Vaak zie je bij huurtarieven een indeling in drie categorieën. Er zijn namelijk ook partijen die een meer commerciële huurprijs kunnen betalen. En soms is dat ook redelijk om te vragen. Door deze inkomsten kun je sommige wijkgebonden groepen een nultarief (of 25%) bieden. Meest gangbaar is om uit te gaan van het 100% (lees commerciële) tarief, en de andere tarieven met korting te benoemen. Denk bij de drie categorieën aan:

  • Wijkgebonden activiteiten/verenigingen/gebruikers: Gratis/om niet, de korting op de huurprijs  is 100%.
  • Gebruikers van buiten de wijk/maatschappelijke activiteiten/verenigingen zonder commercieel doel: Korting op de huurprijs van 50%.
  • Gebruikers, niet behorend tot categorie A of B: Geen korting, dus tarief 100%.

  Als buurthuis ben je volledig vrij in het bepalen van je tarieven. Denk daarbij ook na wat het aantal uren is dat gebruikers doorgaans afnemen. Het is voor je facturatie (zeker wanneer het wijkhuis goed bezet is) lastig om teveel maatwerk op te nemen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een uurtarief, dagdeel en dagtarief.

  Voor recente voorbeelden van huurprijzen op basis van oppervlak van de verhuurde ruimte, kijk je op de website van Gemeente Nijmegen. Bouwstenen voor Sociaal schreef deze handreiking voor exploitatieopzet.

  Prijspeil consumpties

  Denk in je verhuurbeleid ook na over de prijs die je rekent voor consumpties in het buurthuis. Ook hier geldt dat buurthuizen over het algemeen (iets) lagere prijzen hanteren dan reguliere horeca. Met name buurthuizen die veel of in zijn geheel werken met vrijwilligersbeheer vragen kleinere bedragen voor eten en drinken. Andere buurthuizen kiezen er juist voor om de horecaprijzen te volgen, met het oog op bepalingen rondom paracommercie.

  Verhuurbeleid vastleggen

  Het is belangrijk om je verhuurbeleid schriftelijk vast te leggen. Gebruik ook altijd een huurcontract om afspraken met een huurder te formaliseren. Op die manier weten zowel bestuur als gebruikers waar ze aan toe zijn. Kijk voor een voorbeeld van een verhuurcontract eens naar het contract dat buurthuis De Smelen uit Someren hanteert. Bijhouden welke ruimte op welk moment verhuurd wordt doe je met behulp van een bezettingsschema.

  Bronnen: Gemeente Nijmegen, Bouwstenen voor Sociaal, De Smelen, Dorpshuizen.nl.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >