Sociale veiligheid

 • Sociale veiligheid slaat op de bescherming en het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Met goede maatregelen en duidelijke afspraken voorkom je ook in je buurthuis gevoelens van onveiligheid.

  In of rond je buurthuis zijn soms situaties die je bezoekers, vrijwilligers of personeel als onveilig ervaren. Dat gaat van een slecht verlichte parkeerplaats tot een achteruitgang zonder lamp, of een smal pad verborgen achter een hoge heg. Hangjongeren, ongewenst taalgebruik, openbare dronkenschap of het gebruik en de verkoop van verdovende middelen rondom je buurthuis kunnen als onveilig of bedreigend worden ervaren.

  Maatregelen

  Om de sociale veiligheid in de organisatie en rondom je buurthuis te versterken, grijp je in als bestuur en neem je maatregelen. Dat gaat van het installeren van extra verlichting tot het geven van voorlichting. En wellicht valt er samen te werken met de wijkagent. Verdwijnt daarmee het gevoel van bedreiging? Ongetwijfeld niet op dag één, maar alleen al het zichtbaar maken van een bestuur dat zijn best doet om in te grijpen draagt bij aan een positief gevoel.

  Als je als bestuur op de hoogte bent van een onveilige situatie is het vaak niet moeilijk om een oplossing te bedenken. Lastiger is het als je niet op de hoogte bent. Besteed daarom aandacht aan het onderwerp op gebruikersavonden, vrijwilligersavonden, binnen het bestuur of wanneer je een enquête houdt onder bezoekers. Je bezoekers, vrijwilligers en personeel weet wat er gebeurt in en rondom je buurthuis.

  Ongewenste omgangsvormen

  Er zijn ook situaties die niet alleen een gevoel van bedreiging oproepen, maar die letterlijk bedreigend zijn. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag tussen mensen. Denk aan agressief of pesterig gedrag, seksuele intimidatie, aanranding of zelfs verkrachting. Zie daarvoor het artikel Psychosociale arbeidsbelasting.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >