Reprorecht

 • Als buurthuis betaal je aan Stichting Reprorecht voor het kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften en online publicaties. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van die publicaties.

  De Auteurswet maakt het mogelijk om beperkt te kopiëren uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties (uitgevers, bijvoorbeeld) hebben in 1974 Stichting Reprorecht opgericht om de vergoedingen daarvoor te innen. Het gaat om fotokopiëren in de letterlijke zin van het woord, maar ook om digitaal gebruik zoals scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten. Voor de Stichting Reprorecht zijn buurthuizen ook een bedrijf, wat betekent dat je in bepaalde omstandigheden ook zult moeten betalen.

  De regeling geldt alleen wanneer je daadwerkelijk gebruikmaakt van materiaal waar auteursrecht op rust.

  Wat doet Stichting Reprorecht?

  De Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Zij incasseert vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Die vergoedingen worden verdeeld onder de makers van die publicaties, zoals schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers. Het bestuur van Stichting Reprorecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de makers.

  Het College van Toezicht Auteursrecht ziet erop toe dat Stichting Reprorecht haar taken goed uitvoert. Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. Reprorecht heeft (in overleg met gebruikers) een website ontwikkeld waar elke onderneming een eigen pagina heeft en daar de eigen gegevens kan aanpassen. Die pagina is te bereiken via de unieke inlogcode in de brief/factuur die Reprorecht verstuurd.

  Tarieven

  De hoogte van de vergoeding hangt af het aantal medewerkers dat in een bedrijf werkt (vrijwilligers worden niet gezien als werknemers!) en of je sector intensief gebruikmaakt van informatie (‘sector hoog’) of niet (‘sector laag’. Buurthuizen vallen in de sector Laag (SBI-code 889993 = ‘exploitatie van gemeenschapshuizen’). Klik hier voor het vergoedingenoverzicht.

  De regeling biedt hiernaast de ruimte aan gebruikers om te kiezen voor ‘betalen op maat’. Niet één via onderzoek bepaald gemiddelde per sector, maar keus uit ‘geen kopieën’, ‘minder dan het gemiddelde aantal kopieën’, ‘het gemiddelde aantal’ of ‘bovengemiddeld aantal’. Voor ‘minder dan gemiddeld’ en ‘bovengemiddeld’ zijn afspraken op maat te maken. Bij informatie voor ondernemers is een uitgebreide toelichting te vinden.

  Wanneer betalen aan Reprorecht?

  Ontvang je een factuur en maak je werkelijk gebruik van materiaal waar auteursrecht op rust (d.m.v. papieren of digitale kopieën), controleer dan voordat je betaalt of het juiste tarief is gehanteerd. Ontvang je een factuur maar maak je geen gebruik van materiaal waar auteursrecht op rust (je kopieert nooit of maakt bijvoorbeeld alleen kopieën voor privégebruik), dan hoeft er natuurlijk niet betaald te worden. Je moet dat wel melden. Ga naar de website van Reprorecht en log in met je debiteurennummer en toegangscode. Beide staan op de factuur die je hebt ontvangen. Telefonische wijziging van de bedrijfsgegevens is niet mogelijk. Wie geen factuur ontvangt hoeft zelf geen actie te ondernemen. Stichting Reprorecht kan steekproefsgewijs onderzoeken of de opgegeven informatie juist is.

  Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Stichting Reprorecht, Rijksoverheid

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >