Loonbelasting artiesten

 • Stel: er treedt een artiest op in je buurthuis. Moet je dan rekening houden met loonheffing? Hoe zit het met sociale verzekeringspremies? En gelden dezelfde regels voor binnenlandse en buitenlandse artiesten?

  In principe ben jij als buurthuis inhoudingsplichtig voor de artiest. De arbeidsverhouding van een artiest is op basis van de wet altijd een fictieve dienstbetrekking. De organisatie moet dus loonheffing en sociale verzekeringspremies inhouden. Loonheffing ben je verschuldigd over het totale honorarium minus 15%. Het tarief bedraagt 36,35% voor artiesten jonger dan 65 jaar, voor artiesten van 65 jaar en ouder wordt op het huidige moment alleen loonbelasting geheven.

  Buitenlandse artiesten en gezelschappen die in Nederland optreden zijn in principe vrijgesteld van Nederlandse belasting. Als voorwaarde geldt dat het land waar de artiest of het gezelschap woont een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen heeft met Nederland. Deze vrijstelling geldt ook voor artiesten en gezelschappen uit de Nederlandse Antillen en Aruba.

  Inhoudingsplichtigenverklaring

  Verder ben je van de inhoudingsplicht ontheven wanneer de leider van het gezelschap, de impresario of een ander die het loon doorbetaalt aan de rest van het gezelschap, een inhoudingsplichtigenverklaring heeft ontvangen, afgegeven door de ministeries van Financiën of Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De organisatie betaalt dan aan deze persoon zonder iets in te houden. Degene die over de inhoudingsplichtigenverklaring beschikt, betaalt de rest van het gezelschap, als ware hij werkgever, onder inhouding van de loonheffing en sociale verzekeringspremies, die hij afdraagt aan de fiscus c.q. bedrijfsvereniging.

  Meer informatie over de artiestenregeling vind je op de website van de belastingdienst.

  Voorbeeld loonbelasting artiesten

  Je huurt een band in voor € 1.000. Er wordt geen loonheffing ingehouden via een inhoudingsplichtenverklaring en de bandleden zijn bij controle door de Belastingdienst niet meer bekend. Het netto loon was € 850,-. Voor de belastingberekening moet dat gebruteerd worden. De te betalen loonheffing wordt dan als volgt berekend: 60% van 100/(100 – 60) x 850 = € 1.275. De totale kosten voor deze band zijn dan € 2.275,-

  Bronnen: Artiestenverloningen, Belastingdienst, Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >