Lobbyen

 • Lobbyen is volgens een doelbewuste strategie druk uitoefenen op de plaatselijke politiek, om deze zodanig te beïnvloeden dat de belangen van je buurthuis worden gehoord en ingewilligd. Met een effectieve lobby kun je bij de gemeente bijvoorbeeld subsidie of andere ondersteuning los zien te peuteren.

  Als wijkaccommodatie zijn er veel redenen te bedenken om met het bestuur op zoek te gaan naar ondersteuning van overheden. Wordt er bijvoorbeeld gekort op subsidie of worden er reële wensen niet gehoord, dan wil je aan de onderhandeltafel bij de gemeente. Bij die onderhandelingen denk je vooraf goed na over je eigen machtspositie, onderhandelingsvaardigheden en te gebruiken strategie.

  Strategie

  Elke situatie verschilt. Daarom is het moeilijk om vooraf te zeggen wat de potentie van de inzet van de lobby is en of het überhaupt het meest logische middel is om je doel te (proberen te) bereiken. Wel duidelijk is dat een lobby, anders dan veel andere middelen, veel investering vooraf vraagt. Het is een pressietechniek, zoals petities, protestmarsen, ingezonden stukken en het opvoeren deskundigen ook zijn.

  Belangrijk is om het verschil te weten tussen ‘inside lobbyen’ (waarover dit artikel met name gaat) en ‘outside lobbyen’. De eerste is echt het proberen om van binnenuit de besluitvorming te beïnvloeden, oftewel in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente je eigen belang proberen te behartigen. ‘Outside lobbyen’ bestaat meer uit het opzetten van externe acties zoals demonstraties en het opzoeken van de pers, om zo van buitenaf druk uit te oefenen.

  De lobby is een middel dat je inzet om invloed uit te oefenen op besluitvorming. Voorwaarde voor een goede lobby is dat de persoon die lobbyt geen onbekende is van de politici, en omgekeerd. Hoe meer contacten de lobbyist heeft binnen de overheid, hoe meer kans op succes.

  Aandachtspunten

  Wie wil je laten lobbyen voor je buurthuis? Houd rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Het moet voor de politici duidelijk zijn wie er voor de accommodatie een rol als lobbyist/contactpersoon vervult;
  • Lobbyisten moeten tijd willen en kunnen investeren in het opbouwen van een netwerk van politici en anderen;
  • Voor een succesvol opereren als lobbyist is een wederzijds belang nodig;
  • Lobbyisten moeten daarom voor politici van betekenis zijn, bijvoorbeeld als informant of als klankbord;
  • Voor de uitvoering in de praktijk moeten personen worden gezocht die ervaring en affiniteit met lobbyen hebben, of in ieder geval beschikken over de vaardigheden om hier goed mee om te kunnen gaan;
  • De lobbyist moet over ervaring en een netwerk kunnen beschikken zowel in de gemeente als met partijen die ook van invloed zouden kunnen zijn.

  Netwerk

  Waarom is een netwerk voor een lobbyist zo belangrijk? Netwerken hebben verschillende functies. Ten eerste zijn ze een belangrijke informatiebron over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de eigen positie af te tasten. Naast informatie over feitelijke ontwikkelingen bieden netwerken ook informatie over politieke verhoudingen: wie is voorstander van welk standpunt en met wie moet je rekening houden?

  Voor een lobbyist is dit belangrijke informatie om de haalbaarheid van het eigen standpunt te bepalen. Via een netwerk wordt het ook mogelijk om nieuwe mensen te benaderen. Juist die toegang is essentieel voor het uitoefenen van invloed. Tenslotte bieden netwerken de mogelijkheid om standpunten en strategieën af te stemmen. Op die manier maken netwerken het mogelijk coalities te vormen van gelijkgestemden over het onderwerp. Dat geeft de lobbyist weer een grote kans op succes en op het realiseren van de wensen van jouw buurthuis.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >