HACCP

 • HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points en dient als risico-inventarisatie en bewakingssysteem voor voedingsmiddelen. HACCP is een preventief systeem van zeven principes om bereiding, verpakking en het bewaren van voeding zo veilig mogelijk te laten verlopen.

  Grote kans dat je in je buurthuis levensmiddelen bewaart. Maar bij het bewaren, bereiden, verpakken en vervoeren van eten en drinken komen risico’s en dus verantwoordelijkheden kijken. HACCP (in het Nederlands: gevarenanalyse en kritische controlepunten) helpt je zulke risico’s in kaart brengen.

  Kernpunten van HACCP

  De CCP in HACCP staat voor Critical Control Points, oftewel bewakingspunten. Nadat je de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de consument –b de bezoeker die bij jou etenswaar koopt – in kaart hebt gebracht, is het jouw taak om zulke risico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Dat doe je door specifieke punten in het behandelproces van het voedsel te controleren.

  Zulke CCP’s zijn onderdeel van een zevental kernpunten van het HACCP-systeem. De kernpunten gebruik je als stappenplan voor het controleproces:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische controlepunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar je het risico kunt worden voorkomen of beperken.
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt of ‘gemonitord’ worden.
  5. Leg per CCP de acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
  6. Pas verificatie toe: een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij, en leg vast wat je hebt aangepast en hoe.

  Voor hulp bij HACCP gebruik je de HACCP Checklist van Euronorm.net.

  HACCP in de praktijk

  HACCP betekent dat je in de praktijk werkt volgens bepaalde instructies en regels vastgelegd in een hygiënecode, op basis van een analyse van de werkzaamheden rondom voedsel in jouw buurthuis. Voor buurthuizen geldt doorgaans de Hygiënecode Horeca, die is gebaseerd op HACCP. Zo’n hygiënecode is niet hetzelfde voor iedereen, maar juist toegespitst op wat er binnen jouw buurthuis wel en niet gebeurt. Per 1 april 2016 geldt een nieuwe hygiënecode. Deze nieuwe code bestel je via de webshop van de Koninlijke Horeca Nederland voor €100.

  Uit HACCP en de hygiënecode volgen concrete instructies voor het omgaan met voedselwaar in je buurthuis. Een voorbeeld, afkomstig van de Dorpshuizen.nl Vraagbaak:

  Het is van belang dat melkproducten gekoeld bewaard worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat een bedreiging voor de gezondheid (een hazard) worden. Het bewaken van de temperatuur in de koelkast is een kritisch beheerspunt (een CCP). Door het regelmatig aflezen en opschrijven van de temperatuur van de melkproducten, die in de desbetreffende koelkast bewaard worden, kun je het risico voor de gezondheid afwenden.

  Is HACCP verplicht voor mijn buurthuis?

  HACCP is een proces uitgaande van de Europese Unie. In artikel 31 van de wet Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen staat dat bepaalde bedrijven en organisaties gebruik mogen maken van de op HACCP-gebaseerde hygiënecodes. De wet zelf is van toepassing op iedereen die eet- of drinkwaren bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt. Kortom: het is voor iedereen verplicht die regelmatig met levensmiddelen te maken heeft, dus ook voor kantines, etc. In de praktijk betekent het dat wanneer je als buurthuis regelmatig eten bereidt en verstrekt aan bezoekers, je volgens de hygiënecode dient te werken en het boekwerk ook in huis dient te hebben ter raadpleging. Je bent verplicht je medewerkers op de hoogte te stellen van de werkwijze volgens de hygiënecode.

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, voorheen de Keuringsdienst van Waren, houdt toezicht op de naleving van het HACCP-systeem. Komt de VWA langs om te controleren, dan dien je over een HACCP-systeem te beschikken.

  Er zijn uitzonderingen. Voor wie op incidentele basis met voedselwaren werkt en maaltijden aanbiedt aan kleine groepen, volstaat de Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties. Verkoop je alleen voorverpakt waar, dan is zelfs deze checklist niet nodig.

  Bronnen: Foodholland, Euronorm, Kenniscentrum Horeca, VWA, Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Movisie

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >