Gemeentelijk accommodatiebeleid

 • Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook buurthuizen bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In het accommodatiebeleid formuleert de gemeente zijn visie op kwaliteit, gebruik en spreiding van accommodaties.

  Een gemeentelijk accommodatiebeleid wordt opgesteld met als doel een rechtvaardige behandeling van de maatschappelijke organisaties in de omgeving. Met bijvoorbeeld een Nota Integraal Accommodatiebeleid worden alle gebouwen waarin publiek-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden op een rij gezet. De gemeente kijkt naar slim gebruik van een gebouw. Oftewel: hoe is de bezettingsgraad? Bereikt het zijn doel? En staat een pand niet hele avonden leeg? Met zo’n inventarisatie per pand kan de gemeente vervolgens beleid maken, bijvoorbeeld door samenhang in huurtarieven en eigendomsconstructies te scheppen.

  Geen gemeente is gelijk. Dus verschilt de precieze inhoud van het accommodatiebeleid per gemeente. Algemene bepalingen die je regelmatig terugvindt in het accommodatiebeleid gaan bijvoorbeeld over een goede spreiding van publiek-maatschappelijke gebouwen en functies, afspraken over (kostendekkende) huur, het afstemmen van aanbod op vraag en maatschappelijke veranderingen, en het al dan niet uitbesteden of zelf doen van beheer. Voor de gemeente is zo’n accommodatiebeleid belangrijk, omdat het niet alleen overzicht schept, maar ook de coördinatie en financiële situatie beheersbaar maakt. Tegelijkertijd is het voor de gemeente een instrument om kwaliteit na te streven bij hun maatschappelijke accommodaties.

  Door de invoering van de Wmo is er een aantal taken die iedere gemeente moet invullen. Omdat buurthuizen hier een rol in kunnen spelen is de Wmo een goede ingang om tot beleid te komen of het bestaande beleid tegen het licht te houden.

  Bezwaar maken

  In zijn accommodatiebeleid bepaalt de gemeente bijvoorbeeld of het inzet op instandhouding van bestaande accommodaties of nieuwbouw, hoe grote geldstromen waarnaartoe gaan en, steeds belangrijker, of en in welke mate een gemeente ruimte maakt voor bewonersinitiatieven en deze eventueel stimuleert. Nu kan het zijn dat er in het beleid bepaalde regels zijn opgenomen waar je het niet mee eens zijn. Regels die bijvoorbeeld duidelijk tegen het belang van de buurt in gaan. In dat geval is het niet mogelijk om juridische actie te ondernemen tegen de vastgestelde beleidsregels.

  Wordt zo’n regel in de praktijk toegepast en neemt het college een besluit over maatschappelijk vastgoed op basis van het bekritiseerde accommodatiebeleid, dan kun je tegen dat besluit wel bezwaar en beroep indienen. Denk aan toegekende of juist afgewezen subsidies. Zo heb je als bewoners alsnog een manier om invloed uit te oefenen op (de praktische uitvoering van) het gemeentelijk accommodatiebeleid.

  Bronnen: Vastgoeddialoog, Gemeente Heerenveen, KNKV, Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >