Functies en taakomschrijvingen

 • Er zijn allerlei werkzaamheden in je buurthuis. Werk dat door beroepskrachten of vrijwilligers wordt uitgevoerd. Voor een goede gang van zaken is het van belang dat iedereen weet wat hem of haar te doen staat en welke plaats die functie in het geheel inneemt. Dat schept helderheid voor medewerker en organisatie. Helderheid bereik je door functies te benoemen en beschrijven in een taakomschrijving. Wat voor functies komen voor in het buurthuis? In dit artikel vind je de meest voorkomende voorbeelden.

  Welke functies?

  De aard van de activiteiten en de omvang van je accommodatie bepalen de invulling van de functies. Een kleiner buurthuis volstaat met een beheerder, terwijl grotere accommodaties baat hebben bij een zakelijk leider met een functieprofiel van een manager/directeur. En heb je een uitgebreide horecafunctie in eigen beheer, dan is het logisch om gekwalificeerde mensen voor bar en kantine aan te trekken. Staat de inloopfunctie en het buurtgebonden karakter centraal in je buurthuis, dan stel je een gastheer of gastvrouw aan.

  De meest voorkomende functies zijn:

  • Beheerder
   De taak van de beheerder is simpel te omschrijven en moeilijk uit te voeren: zorg ervoor dat de bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van je buurthuis. Het is een duizendpoot die is belast met interne organisatie, onderhoudswerkzaamheden en leidinggeven aan eventuele assistent beheerders.
  • Assistent beheerder/conciërge
   Hoe groter je buurthuis, hoe uitgebreider de beheerstaken. In een grote accommodatie heeft de beheerder daarom assistentie nodig. De (hoofd)beheerder legt een aantal uitvoerende taken bij de assistent beheerder neer, maar behoudt zelf de eindverantwoordelijkheid. Een assistent beheerder heeft vaak praktisch de functie van conciërge, dat wil zeggen iemand die aanwezig is voor het gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.
  • Huishoudelijke medewerker
   Een vaak voorkomende afsplitsing van de taak van de beheerder is het schoonmaken. De huishoudelijke medewerker neemt deze taak voor zijn rekening.
  • Barmedewerker
   Bekend in elk buurthuis met een barfunctie. Medewerkers die de benodigde barinstructie hebben gevolgd of in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne zijn gerechtigd alcoholhoudende dranken te verkopen.
  • Onderhoudsmedewerker
   Voert alleen of met anderen geregeld inspecties uit en verzorgt het dagelijks onderhoud.

  Minder vaak voorkomende functies in het buurthuis zijn:

  • Zakelijk leider
   Wanneer de functie van beheerder door de aard en omvang van de organisatie steeds meer een managementkarakter krijgt, moet je onderscheid maken tussen uitvoerende en coördinerende taken. Direct afgeleid van de functie van de beheerder wordt hiervoor dan de functie van zakelijk leider gecreëerd.
  • Gastvrouw/gastheer /receptionist
   Een grote accommodatie met veel gebruikers kan met deze functies het accent leggen op een goede ontvangst en service tijdens het verblijf van de bezoekers/gebruikers.
  • Administratieve medewerker
   Wanneer de administratieve werkzaamheden een te uitgebreide taak voor de beheerder of zakelijk leider gaan vormen, creëer je hiervoor een aparte functie.
  • Boekhoudkundig medewerker
   Als ook de administratieve werkzaamheden te uitgebreid worden, creëer je hiervoor een aparte functie.
  • Technisch medewerker
   Buurthuizen met veel apparatuur (geluidsinstallaties, televisie, videorecorders, beamers) kunnen voor beheer en onderhoud een specialist, de technisch medewerker aanstellen.
  • Theatertechnicus
   Buurthuizen die ruimte bieden aan podiumkunsten en daarvoor de nodige apparatuur bezitten kunnen denken aan de functie van theatertechnicus. Hij of zij geeft assistentie bij belichting en geluidsversterking en verzorgt het onderhoud en het beheer van de apparatuur.
  • Systeembeheerder
   Accommodaties met een computernetwerk hebben behoefte aan een systeembeheerder.
  • Activiteitenmedewerker
   Wanneer je, bijvoorbeeld door het welzijnswerk, geregeld activiteiten in je buurthuis aanbiedt, kan het functioneel zijn daarvoor zelf assistentie te organiseren.

  De taakomschrijving

  Elke functie heeft uiteraard een unieke beschrijving, afhankelijk van zowel de functie als de accommodatie en organisatie. Toch is elke taakomschrijving vorm te geven via een standaard raamwerk. Dat ziet er zo uit:

  1. Naam functie

  2. Positie in de organisatie

  • onder wiens leiding of verantwoordelijkheid wordt er gewerkt?

  3. Functieomschrijving

  • de te verrichten werkzaamheden; deze kunnen uitvoerend zijn, maar ook organisatorisch of beleidsmatig.
  • in welke mate krijgt betrokkene concrete opdrachten of is deze vrij te handelen binnen het vastgestelde beleid?
  • de (mede)verantwoordelijkheid voor het werk van anderen.
  • met wie moet overleg gevoerd worden?

  4. Kwalificaties

  • vak- of vooropleiding
  • werk en/of denkniveau
  • benodigde ervaring
  • communicatieve vaardigheden
  • bijzondere omstandigheden zoals: omgaan met tijddruk, onregelmatige tijden, etc.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >