Doelgroep analyseren en formuleren

 • Het bestuur van een wijkaccommodatie wil met een gericht aanbod mensen in de stad, de wijk of de buurt bereiken. In de statuten tref je dit aan in de doelen die je je stelt, de functies die je aanbiedt en de doelgroepen die je daarbij voor ogen hebt. Kortom: een analyse van de doelgroep is nog maar het begin.

  Doelgroepen zijn de verschillende groepen die gebruik maken van de accommodatie, zoals peuters, jongeren en ouderen, maar ook sporters, cultuurliefhebbers, nieuwkomers en dergelijk. Je moet al;s bestuur geregeld stilstaan bij de vraag of de accommodatie voor hen het juiste aanbod heeft is een manier om het gevoerde beleid te toetsen.

  Onderzoek

  Voordat je gaat onderzoeken of de doelgroepen adequaat worden bediend, moet je je afvragen:

  Wie zijn mijn huidige ‘klanten’? Wat is de behoefte van deze doelgroep aan:

  • ruimte
  • faciliteiten
  • diensten

  Welke eisen stelt de gemeente:

  •  over welke activiteiten en doelgroepen bestaan afspraken met de gemeente?
  • wat is mijn verzorgingsgebied?
  • mag ik me ook richten op klanten buiten het directe verzorgingsgebied?

  Wat zijn mijn mogelijkheden en beperkingen qua:

  • accommodatie
  • vrijwilligers en personeel
  • organisatie

  Welke andere voorzieningen (bijvoorbeeld horeca- of culturele instellingen, zorginstellingen etc.) zijn er in de omgeving en in welke behoeften voorzien zij?

  Onderzoeksmethoden

  Er zijn meerdere manieren om een beeld te schetsen van de doelgroep die je wilt bereiken met je buurthuis. Denk aan:

  • Het houden van een schriftelijke enquête onder de gebruikers (zoals de verenigingen) en/of de inwoners van het verzorgingsgebied. Daarin worden zij gevraagd hun behoeften te uiten.
  • Een mondelinge enquête zal meer informatie en een grotere respons opleveren. Denk aan een gebruikersvergadering en huisbezoeken. Hiervoor kies je bijvoorbeeld wanneer je wat dieper op de zaken in wilt gaan.
  • Eenvoudigweg op pad gaan en mensen bevragen. Praat met de buurt over de mogelijkheden van de accommodatie en vraag naar hun wensen; bezoek vergaderingen van verenigingen die nog geen gebruik maken van de accommodatie; benader ‘onzichtbare groepen’ via hun sleutelfiguren. Bijvoorbeeld de voorzitter van de buurtvereniging van de nieuwbouwwijk.
  • Organiseer een promotieactiviteit over de mogelijkheden die de accommodatie biedt. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘open dag’. Die kan worden opgeluisterd met activiteiten en optredens. Tijdens zo’n dag kunnen contacten worden gelegd en behoeften worden geïnventariseerd.
  • Maak gebruik van bestaand onderzoek. Bijvoorbeeld van de vereniging van Plaatselijk Belang, de gemeente, de schouwburg, etc.

  Type accommodatie

  Als een bestuur dit allemaal in kaart heeft gebracht kun je het aanbod bijstellen of eenvoudig continueren. Dit aanbod is bepalend voor het type accommodatie dat je wilt zijn. Deze typen variëren van een uitsluitend op de buurt gerichte accommodatie tot een volwaardig cultureel centrum in een multifunctioneel gebouw. Twee sterk afwijkende accommodaties ter illustratie:

  • Een accommodatie met het uitgesproken karakter van buurthuis, wijkcentrum of gemeenschapshuis zal inzetten op activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang in de buurt of de wijk. Men moet elkaar er gemakkelijk en ‘kosteloos’ kunnen ontmoeten. De drempel om aan activiteiten deel te kunnen nemen zal laag zijn.
  • Een gemeenschapsaccommodatie die tevens cultureel centrum is heeft naast een ontmoetingsfunctie voor dorp, wijk of buurtbewoners nog een functie. Mensen gaan daar naar toe voor bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een concert. Een dergelijke accommodatie heeft daarom veel meer een bovenwijkse of misschien wel een regionale functie.

  Beleid

  Als op basis van het voorgaande de huidige en de nieuwe doelgroepen in beeld zijn gebracht, moet het bestuur bepalen of en hoe er uitvoering aan zal worden gegeven. Dit kan consequenties hebben voor het gevoerde beleid, van klein tot ingrijpend. Voor meer informatie en inspiratie voor bijvoorbeeld een nieuwe invulling van je wijkaccommodatie, klik je op het dossier Programmering. Testen of je vastgelegde doelgroepen tevreden zijn met jouw beleid doe je met een tevredenheidsonderzoek.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >