Btw (omzetbelasting)

 • Btw staat voor Belasting toegevoegde waarde, oftewel omzetbelasting. Dat is de belasting die wordt berekend over alles wat je van en aan derden koopt en verkoopt. In principe reken je wel BTW voor goederen, niet voor verhuur van onroerende zaken. Maar er zijn uitzonderingen.

  Wat is omzetbelasting (btw)?

  Wijkaccommodaties zijn vaak voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van verhuur en barexploitatie. Standaard breng je over de goederen en diensten die je aanbiedt omzetbelasting in rekening. Dat wil in het geval van een buurthuis meestal zeggen: over drank, etenswaar en andere kantineomzet. De verhuur van ruimtes aan derden is daarentegen vrijgesteld van btw.

  Kantinevrijstelling

  Over al het drinken, eten en ook bijvoorbeeld tabak en inkomsten uit speelautomaten, breng je standaard btw in rekening. De belastingdienst kan de omzetbelasting voor barexploitatie tot een bepaald bedrag echter door de vingers zien, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit heet de kantinevrijstelling. De voorwaarden zijn als volgt:

  • De totale omzet van de kantine inclusief btw is niet hoger dan € 68.067 per jaar.
  • Onder deze inkomsten vallen alleen inkomsten bij normale nevenactiviteiten van de organisatie. Bruiloften, jubilea, feesten en andere evenementen in de persoonlijke sfeer vallen hierbuiten.
  • De kantineomzet/exploitatieoverschotten komt ten goede aan de organisatie en wordt aangewend voor de hoofdactiviteit.
  • btw over kosten en inkoop voor de kantine-ontvangsten trek je niet af als voorbelasting.

  Overschrijd je de jaarlijkse omzetgrens van € 68.067, dan wordt over de barexploitatie het jaar daarop wel btw geheven. Is de omzet in dat jaar weer lager dan de grens, dan geldt vervolgens de kantinevrijstelling weer. De kantinevrijstelling geldt per kantine, ook wanneer een stichting of vereniging meerdere kantines exploiteert.

  Meer informatie over de kantineregeling vind je op de website van de belastingdienst.

  Btw bij huur en verhuur

  Verhuur van ruimtes op vaste en incidentele basis is vrijgesteld van btw. De belastingdienst staat echter in sommige gevallen toe dat verhuurder en huurder afspreken alsnog btw in rekening te brengen, die de verhuurder weer (voor minimaal 90%) af kan trekken als voorbelasting.

  Kiezen verhuurder en huurder ervoor het huurbedrag te belasten met btw, dan dien je in de huurovereenkomst de volgende elementen op te nemen:

  • dat de huur belast is met btw
  • vanaf welke datum de belaste huur ingaat
  • een verklaring dat je de BTW over de huur van het pand voor minimaal 90% kunt aftrekken als voorbelasting
  • een omschrijving van het pand met de gegevens uit het kadaster
  • de datum waarop je boekjaar begint

  Huurder en verhuurder moeten allebei de huurovereenkomst ondertekenen.

  Meer informatie over belaste verhuur vind je op de website van de belastingdienst.

  Btw over subsidies en sponsoring

  Overige inkomsten voor buurthuizen bestaan vaak uit subsidies en in enkele gevallen sponsoring. Subsidies worden overwegend in het algemeen belang verstrekt en in dat geval is btw-heffing niet aan de orde.

  Over sponsorgelden moet in de regel wel btw in rekening worden gebracht. Voor organisaties geldt een echter vrijstelling tot een bedrag van € 68.067 per jaar aan goederenleveringen en € 22.689 per jaar aan diensten.

  Meer informatie over fondsenwervende acitiveiten en btw vind je op de website van de belastingdienst.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >