Gastblog: Wat verdient een buurtinitiatief?

 • Wij zijn erg enthousiast over buurtinitiatieven. Buren die voor elkaar koken, informele zorg bieden, een buurthuis openhouden en het groen onderhouden. We benadrukken de goede ideeën en betrokkenheid van de initiatiefnemers. Maar toch is financiering van deze initiatieven ontzettend lastig. Hoe kan dat? En nog belangrijker: hoe kan het wel?

  Buurtinitiatieven kunnen rekenen op veel sympathie. Gemeenten zijn trots op buurtbewoners die op een succesvolle manier hun wijk verbeteren. En ook in de buurt kunnen deze bewoners rekenen op een groot draagvlak. Zodra er financiering nodig is, gebeurt er iets vreemds. De sympathie voor deze plannen blijft, maar financiële partners komen niet met geld over de brug. Waarom niet?

  Regels en hokjes

  Buurtinitiatieven passen niet in de bestaande hokjes. En als ze niet precies binnen de pijlers van beleidsvelden passen, kunnen zij geen aanspraak maken op subsidies of bestaande geldstromen. Bij de gemeente aankloppen voor financiering van een initiatief wordt daardoor moeilijk.

  Fondsen zoeken vernieuwende initiatieven
  Fondsen zoeken vernieuwende initiatieven

  Ook fondsen maken het bewoners lastig. Fondsen zoeken vernieuwende initiatieven, die wel precies passen bij hun eigen focus en veel garantie geven op succes. Zelf opgelegde eisen waar een bewonersinitiatief moeilijk aan kan voldoen. Ook richt een fonds zich vaak op wat hun investering oplevert. Fondsen investeren in een nieuw podium, computers of een website. Lekker concreet en telbaar. Zij investeren minder snel in kosten die samenhangen met het proces zoals een zakelijk leider, zelfgekozen ondersteuning en kennisdeling. En juist daar hebben buurtinitiatieven behoefte aan.

  Nog lastiger is het lenen van geld bij banken vanwege de hoge eisen die zij stellen aan een businesscase. Ook zijn resultaten van een bewonersinitiatief vooraf en achteraf moeilijk aan te tonen, en ontbreekt vaak eigen vermogen. Investeren in een goed plan van buurtbewoners is gewoonweg niet interessant voor een bank. Het kost veel tijd om de plannen te begrijpen en te beoordelen en het gaat om te kleine bedragen.

  Verzopen in administratie

  Ik durf te beweren dat we een heel aantal initiatieven niet kennen, omdat zij verzopen zijn in alle obstakels voor financiering. We spreken over ambitieuze actieve bewoners met een visie voor hun buurt. Zij pakken problemen aan, zorgen voor draagvlak en zoeken daarvoor steun bij verschillende partijen. Bewoners willen aan de slag, niet maandenlang bezig zijn met regels, aanvragen en afwijzingen. Er gaat veel energie en enthousiasme verloren in de administratieve rompslomp die buurtinitiatieven van buitenaf opgelegd wordt.

  Toch is financiering van een buurtinitiatief geen hopeloze zaak. Als landelijke vereniging maakt het LSA zich sterk voor een Maatschappelijke Bank die binnen de Rijksbegroting valt en wordt gevuld met slapende tegoeden. Een bank die wel risico’s durft te nemen en investeert in buurtbewoners met mooie plannen. Ook praat LSA met fondsen over het aanpassen van beleid. Hoe kunnen fondsen investeren in of op een andere manier ondersteuning bieden aan buurtinitiatieven in een vroege fase. Een fase waarin zij meer behoefte hebben aan kennis dan aan meubilair.

  Eigen geld verdienen met crowdfunding
  Eigen geld verdienen met crowdfunding

  De Nationale Postcode Loterij is een partij die durft te investeren zonder vooraf precies te weten wat eruit komt. Met een gift van een miljoen kunnen wij startkapitaal bieden aan ondernemende bewonersinitiatieven. Dit startkapitaal wordt vooral gebruikt voor het financieren van dagelijkse leiding en minder voor stenen en inrichting. Nationale Postcode Loterij gelooft in de kracht van deze buurtinitiatieven en ondersteunt hen financieel via het LSA.

  Bewoners verdienen het

  We moedigen bewonersinitiatieven aan om eigen geld te verdienen met crowdfunding of door te ondernemen. Met een verdienmodel op basis van verhuur of betaalde opdrachten zie ik verschillende BewonersBedrijven in het land steeds losser komen van subsidies. Het is vooral belangrijk om een strategische mix van financieringsbronnen te hebben. Om niet afhankelijk te zijn van één grote subsidie of opdrachtgever. Daarover gaat de bijeenkomst “Wat verdient jouw initiatief?”. Bewoners leren er hoe je fondsen over de streep trekt, wat slimme verdienmodellen zijn en over het enorme draagvlak dat crowdfunding oplevert. Kom op 12 november en geef antwoord op de vraag ‘wat verdient een buurtinitiatief?’

  Kijk voor meer informatie en om aan te melden op: www.lsabewoners.nl/bijeenkomsten/wat-verdient-jouw-initiatief/

  Door Milou Althof, van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Het artikel is oorspronkelijk verschenen op Sociaal Web.

 • Meer van onze leden

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  Stichting Behoud GAS!fabriek

  • Alkmaar

  "Behoud culturele erfgoed" Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  BewonersBedrijf Delfzijl Noord

  • Delzijl

  “We kunnen het zelf beter, goedkoper en duurzamer!” Een bewonersbedrijf is een bijzonder bedrijf. Het is een ...

  Lees meer >